Kronieken · Genealogie · Orakel

Last update: 18-3-2008 ---- Nieuw in Kronieken: Rhedae-Water deel 2_ Notre Dame de Marceille !! --- Nieuw in Genealogie: Willems en Vlucht van Breda

 

 Eerst was er niets, slechts energie

 

 

 

                     

                              

 

                      Toen kwam er een 'eon' met Sophia als naam

                      Haar aard was scheppen,  daarin was zij bekwaam

                      en zo dacht zij zichzelf een werkelijkheid

                      met  een gordijn dat het van hemelse sferen scheidt          

                                                                    

                                  

 

                Het was echter slechts chaos, er ontbrak duidelijk iets
                dus wat  Sophia bereikt had was eigenlijk  niets
                Daarom  schiep  zij  een 'Archont' , en stelde die aan
                om deze chaos te ordenen en te beheren gaan    

 

                                                    

                                                       

                    Die Archont was  geschapen  naar Sophia’s  aard
                   Zo’n beheerder van de chaos  leek haar heel wat waard
                   Aldus  kwam uit de wateren  een 'Androgyn'
                   die als eerst in het water de eigen beeltenis zou zien

 

                   De stem van Sophia was het eerst wat hij toen  hoorde
                   met het bevel: :"Jongeling,stel je aan over deze oorden

                                                               

                          -------------------------------------------------

               Er blijken vele scheppingsmythes te bestaan

                 die over de komst van de mensen op aarde gaan

                          --------------------------------------------------

 

                          Zo is er ook een Grieks verhaal, heus
                         dat vertelt over een God met de naam Zeus
                         Die schiep een wezen om te leven op deez'aard
                         dat experiment  leek hem wel 't proberen waard

                                               

                De twee helften voelden zich gescheiden, en in paniek
                pakten ze elkaar beet, zonder los te laten, en werden zo ziek
               van honger, dorst  en uitputting zouden zij uiteindelijk sterven
                en  wisten zo  Zeus'  experiment volledig bederven

                                                           

                De stem van Sophia was het eerst wat hij toen  hoorde

                met het bevel: :"Jongeling,stel je aan over deze oorden

                Maar  het wel  te ontdoen van die eerdere 'kwalen'
                Hij besloot. geslachtsdelen bij de twee te creëren
               Zo konden zij weer heel zijn, scheppen en zichzelf reproduceren

                                            

 

 

                          

 

                      “Weet U niet dat u Goden bent?”
                                 (psalm 82:6, Johannes 10:34)

 

                

       In tegenstelling tot dit prille begin, toen  alles nog rijmde, zijn de 'Kronieken'  verhalen van latere datum

      toen dingen steeds ongerijmder begonnen te worden.

      Evenals de geschiedenis van zekere menselijke   families die  steeds ongerijmder werd naarmate de tijd

      vorderde. Een en ander hiervan valt te bespeuren in het hoofdstukje "Genealogie"

      

      Enkel het 'Orakel'  onderneemt  pogingen het geheel nog een beetje rijmend te houden.

      Die zit als een spin  in haar web draden te weven die alles weer weten te verbinden tot één.

      Want zelfs een Chaos heeft nog structuur.

            

                                                                                                     Gastenboek