Kronieken · Genealogie · Orakel
Vrouwelijk principe  · Rhedae  · Vreemde ervaringen  · Bron v Da Vinci-code  · Het Jezus testament  · Juweel in de Lotus

 

 

         In den beginne was het Woord

 

            

 

                      en het Woord was bij God

 

                           

 

                          en het Woord was God

 

                                        

              

               Zo was het in den beginne

               

 

Dit zijn de openingswoorden van het vierde evangelie, wat men aan de evangelist Johannes toeschrijft.

“En het woord was bij God” betreft een vertaling uit het Grieks van: “Pros ton theon” wat eigenlijk letterlijk ‘naar God gaand’ betekent.   'Gaand met...',  specifiek op die wijze geschreven duidt op een vereniging van het mannelijk en het vrouwelijk principe. Op de welbekende aardse manier!!  Het 'woord'  verenigde zich op aardse wijze met die mannelijke 'God'.


 

 

Met God als specifiek mannelijk symbool betekende dat, dat ‘het Woord’ vrouwelijk was.

Maar als God het Woord was, dan was God eveneens vrouwelijk. Oftewel androgyn.

Sophia, Grieks voor wijsheid, is vrouwelijk.

Logos, Grieks voor woord,  is mannelijk.

In den beginne was er dus een oer-eenheid die over  kennis en het woord beschikte.

Daarin schuilt datgene wat de mens van alle overige levende wezens in deze dimensie scheidt. Het geschreven en gesproken woord. Het verwoorden van gedachtes, en beelden.

Want de mens is een afspiegeling van die oer-eenheid.


 

 

 

                                              Di ankh djet

 

                   

                                     In de oudste tijden

                                 In het land van Egypte

                        Onthulde de meester der geheimen

                           De woorden en het schrift. (oud egyptisch)

 

                                                                                                

 

 


 

 

Deze kronieken bevatten woorden en beelden over religieuze zienswijzen en filosofiën.

Verhalen die door millennia heen zijn opgeschreven worden in deze kronieken vertolkt.

Er worden hierin pogingen ondernomen zekere mysteriën helder te krijgen en mogelijk antwoorden te vinden.

Het zal een chaos aan wetenswaardigheden betreffen, waarin toch enig verband zal blijken te schuilen.

De basisfilosofie die in deze kronieken telkens opnieuw terug te vinden zal zijn is de oer-eenheid, het mannelijke en het vrouwelijke principe verenigd in die eenheid die de basis van het bestaan vormt.

Laten wij hiervoor eens kijken naar de dertiende eeuwse begijn, Hadewych van Antwerpen.

Meer over Begijnen vindt men hier: http://www.begijnen.nl/


 

Een diepe stilte zal omhangen
het oord waar het lief nu mag ontvangen
van het lief de kus die hoort bij minne
als het lief haar neemt met hart en zinnen
mag het lief genietend alles smaken
als minne het lief aldus wil raken

eet het haar vlees en drinkt haar bloed
de minne die verterend woedt

leidt zacht de minnaars, beiden
van het omhelzen zonder scheiden
vereend in die omhelzing wonen
in wezen een, de twee personen

Hadewijch van Antwerpen

 

 

 


 

 

Treed binnen

                      

            

 

 

 

 

 

 

 

in de wereld van het Woord

 

 

                                                       

 


 Daar wij geloven in een vrije verspreiding van het woord is het toegestaan alles wat men wil van deze site te kopiëren of over te nemen. Dit geldt eveneens voor alle plaatjes, als wij niet hadden gewild dat men iets met die plaatjes zou doen dan hadden we ze niet op het WWW geplaatst maar ze enkel in besloten kring laten zien.

                                            

                                                       Contact

 

                      

 


 


Chaoskronieken: Home-Kronieken

Kronieken: Genealogie

Genealogie: Vrouwelijk principe Rhedae Vreemde ervaringen Bron v Da Vinci-code Het Jezus testament Juweel in de Lotus