Kronieken · Genealogie · Orakel
Vrouwelijk principe  · Rhedae  · Vreemde ervaringen  · Bron v Da Vinci-code  · Het Jezus testament  · Juweel in de Lotus
Verloren dag · Blanchefort · Montaragou · Bugarach

 


 

Deze kronieken gaan over merkwaardige gebeurtenissen die wij,  oftewel degenen die deze chaos proberen te ordenen,  mee hebben mogen maken in de laatste jaren.

De reden dat we er nu een apart hoofdstuk aan wijden komt omdat er maar geen einde lijkt te  komen aan die gebeurtenissen.   Telkens, op het moment dat we er het minst op bedacht zijn gebeurt er wel weer wat.

En als we er op menen te mogen rekenen dan blijft het natuurlijk uit. Maar dat is eigenlijk ook niets nieuws. 

 

Het is enkel wel moeilijk onderscheid  maken tussen ervaringen die  echt een  mysterie zijn  en ervaringen waarvoor waarschijnlijk wel een of andere rationele verklaring te vinden is.

Misschien komen de verhalen wel voort uit een te grote fantasie, misschien scheppen we ons wel een eigen werkelijkheid.

Maar dat is nu juist eigenlijk waar het om gaat. Wat is werkelijk?  Onze  harde realiteit?

Dat is maar één werkelijkheid, en dan ook nog eentje die door de Indiërs  ‘Maya’ wordt genoemd .

Oftewel illusie.

Verleden, heden en toekomst, in onze realiteit bevinden die zich in de volgorde waarin ze zojuist genoemd werden. Als men van de keuken naar de bank in de woonkamer loopt dan bevindt het moment van aanwezigheid in de keuken zich in het verleden als men halverwege is. En  plaatsnemen  op die bank bevindt zich dan nog in de toekomst.

Filmt men deze handeling echter, en dan het liefst nog met een ouderwetse filmcamera, dan zal men die beweging en dat tijdsverloop plaats kunnen laten vinden op het filmdoek.

Men ziet dan iemand van de keuken naar de bank in de woonkamer lopen en als die halverwege is dan is de aanwezigheid in de keuken inderdaad in het verleden en het plaatsnemen op de bank nog in de toekomst.

Haalt men dan die film uit de projector dan ziet men vele fotootjes van een beweging. De keuken, de weg naar de woonkamer en uiteindelijk de bank. En het eindigt met dat men iemand op die bank ziet zitten. Maar aan het begin van die hele rij ziet men diezelfde nog steeds in de keuken. De aanwezigheid in de keuken en het zitten op de bank bevinden zich op dat moment in een en dezelfde tijd op een filmrol.

Zo moet men het volgens ons ook zien met zekere werkelijkheden ....... en de tijd.

Die bevinden zich naast elkaar, enkel op een ander vlak.


                                   

 

 

 

 

 

Tijd ...... is dat niet de vierde dimensie? En wie zegt dat er niet nog veel meer zijn?

In iedergeval is het begrip  tijd relatiever dan men voor lief zou willen nemen.

En dat geldt eveneens voor die eerste drie dimensies.

De vijfde dimensie zou de wereld van dromen kunnen zijn. Als men in die wereld is, dan is die op dat moment net zo realistisch als wanneer men wakker is.

Maar misschien slaapt men wel als men wakker is, want een wereld met zoveel beperkingen en grenzen als de ons bekende, kan dat  wel de enige  echte zijn?

 


 

                                                                        

 


 


Chaoskronieken: Home-Kronieken-Vreemde ervaringen

Rhedae Kronieken: Bron v Da Vinci-code

Genealogie: Verloren dag Blanchefort Montaragou Bugarach