Kronieken · Genealogie · Orakel
Geschiedenis  · Zwart/Swart  · Faber  · De Blank  · Berkenbosch  · Ebell  · Könecke  · Rijne  · van Duuren  · Scheltus v IJsseldij  · Wagener  · Caron

 

                  Faber

 

( zie over de geschiedenis van deze naam  'Geschiedenis_genealogie'  )

 

Minne Harkes…….geboren ongeveer 1635

 

zijn 2 kinderen bij een onbekende vrouw:

 Mintie Minnes, gedoopt te Dokkum op 16 april 1665 (nh)

 

                          

 

Harke Minnes, meester smidse, zoon van Minne Harkes

 

                                   

                            Voor de smidse.

 

 Heisa! dat hamert er lustig op toe,

Smidje! vertel me 'reis, wordt ge niet moê?

Toen wij van morgen naar school zijn gegaan,

Waart gij al lang aan het smeden en slaan;

Oef! wat een werken en zweeten is dat,

Wacht eens een omzien en rust ereis wat!

Maatjes! je ziet er zoo dom nog niet uit,

Maar van het smeden versta je geen' duit;

't IJzer is gloeijend, zoo als jelui ziet;

Wacht ik een beetje, dan deugt het weêr niet;

Denkt er om, jongens! 't is goed, dat ge 't weet:

IJzer, dat deugd houdt, moet gloeijend gesmeed!-            

 www.dbnl.org/

 

                     (Sint) Maartenskerk, Nederlands Hervormd

                           Nederlands-Hervormde kerk te Kollum

 

Na de beeldenstorm in Kollum in 1571 en in 1580 werd de Rooms katholieke eredienst officieel afgeschaft. Laatste pastoor was Bocko van Donia. Het wordt nu een staatskerk waarin de overheid een grote vinger in de pap krijgt.

In 1608 werden steunberen aangebracht tegen de noordbeuk en de houten zoldering vervangen door gewelven. In 1853 zijn een groot aantal steunberen om onduidelijke redenen weer verwijderd, en bij de laatste restauratie in 1960-1964 opnieuw aangebracht.
In het koor werd een oostelijke ingang gemaakt waarvan delen nu in de westelijke noordbeuk zijn te zien. Ook was er een ingang in de zuidelijke gevel tegenover de Cristoforus-voorstelling, nog steeds zichtbaar. In 1795 (Franse overheersing) moesten alle heraldische emblemen uit de kerken worden verwijderd, dus verdwenen ze in Kollum uit de glasvensters
.

                              

Harke Minnes was gehuwd met  ???? ??.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 

1)   Minne Harkes, gedoopt te Kollum op 21 februari 1697 (nh), jong overleden.

1a)  Minne Harkes, gedoopt te Kollum op 3 april 1698 (nh),

2)    Grietje Harkes, gedoopt te Kollum op 3 maart 1700 (nh).

        (gehuwd op 23-11-1732 met Jan Jansen. Beide van Kollum

3)    Trijntje Harkes, gedoopt te Kollum op 25 september 1702 (nh).

        (gehuwd Oudwoude op 28-10-1742 met Rikkert Heeres, schoolmeester.

         Hij van Oudwoude, zij van Kollum)

4)     Jacob Harkes, gedoopt te Kollum op 1 maart 1705 (nh).

5)     Tetje Harkes, gedoopt te Kollum op 25 september 1707 (nh), jong overleden.

6)     Martien Harkes, gedoopt te Kollum op 24 maart 1709 (nh).

7)     Klaas Harkes, gedoopt te Kollum op 23 augustus 1711 (nh).

        (gehuwd Kollum op 29-4-1736 met Jitske Jaspers, beide van Kollum.

        2e van Kollum op 13-8-1747 met Bregtje Ties, beide van Kollum)

8)     Tetje Harkes, gedoopt te Kollum op 12 november 1713 (nh)

9)      Else Harkes, gedoopt te Kollum op 28 april 1715 (nh).

 

                                         wapen van Kollum

 

        Minne Harkes, gedoopt te Kollum op 3 april 1698 (nh), zoon van Harke Minnes en ???

 Minne is getrouwd te Kollum op 20 maart 1735 voor de kerk, op 36-jarige leeftijd met  Ymkjen Gerrits.

 Uit dit huwelijk 3 kinderen bekend,

 Harke Minnes, geboren te Kollum, gedoopt aldaar op 18 januari 1739 (nh),

  Anke Minnes, gedoopt te Kollum op 15 mei 1740 (nh
  Geertje Minnes, gedoopt te Kollum op 10 december 1741 (nh).

 

Harke Minnes, geboren te Kollum, gedoopt aldaar op 18 januari 1739 (nh), zoon van

Minne Harkes en Ymkjen  Gerrits.

Harke is getrouwd te Gerkesklooster op 8 december 1776 voor de kerk, op 37-jarige leeftijd met 

Magdalene Katarina  Steensma (23 jaar oud), geboren te Nes Ameland, gedoopt aldaar

op 25 februari 1753, dochter van Petrus Steensma en Hubertina  van Harinxma, hieruit 3 kinderen bekend,                         

 Minne Harkes Faber, geboren op 14 september 1777, gedoopt te Kollum op 5 oktober 1777 (nh),

jong overleden voor 1787, hoogstens 10 jaar oud.

Petrus Harkes Faber, geboren op 8 maart 1783, gedoopt te Kollum op 6 april 1783 (nh),

ongehuwd overleden te Ezinge (Gr) op 19 mei 1831, 48 jaar oud.

Minne Harkes Faber, geboren op 16 oktober 1787, gedoopt te Kollum op 23 november 1787 (nh),

 

Faber

De achternaam kwam er bij Minne Harkes van 1787 officieel bij, maar was al zodanig bij mensen bekend, omdat

de familie als smidsen bekend waren, maar hoelang de familie de smederij hebben gevoerd, weet ik (nog) niet.

                              

Antje Sijbrens Scholte, arbeidster, geboren te Bercoop (Oldeberkoop) op 6 maart 1772,

gedoopt te Oldeberkoop op 12 april 1772 (nh), wonende te Franeker, overleden aldaar

op 3 september 1822, 50 jaar oud.

Antje had een relatie met Minne Harkes Faber, geboren op 16 oktober 1787,

waaruit een zoon uit voortkwam, maar niet is geëcht door huwelijk, omdat zijn

ouders het niet goed vonden dat hij met een ‘oudere’ vrouw trouwde.

 

1 Minne Minnes Faber, geboren te Leeuwarden op 13 juli 1805, gedoopt aldaar op 14 augustus 1805 (nh),

Minne Harkes Faber is daarnaast getrouwd te Kollum op 22 juli 1810 voor de kerk (nh), op 22-jarige leeftijd Maria Jacobs Ellens (24 jaar oud), geboren op 11 september 1785, gedoopt te Kollum op 2 oktober 1785 (nh),

overleden te Kollumerland op 23 november 1846, 61 jaar oud.(d.v. Jacob Ellens en Baukje Wiebes)

Uit dit huwelijk: 2 dochters bekend,

1. Magdalena Catharina Faber, geboren te Kollum op 7 maart 1811, overleden te Kollumerland op 14 november 1850, 39 jaar oud. (bij overlijden zijnde weduwe)

 Magdalena is getrouwd te Kollumerland op 22 juni 1832 (akte 16), op 21-jarige leeftijd met Eelke Kornelis Pijnacker (26 jaar oud), geboren op 9 augustus 1805, gedoopt te Kollum op 25 augustus 1805 overleden te Kollumerland op 30 januari 1847, 41 jaar oud. (z.v. Kornelis Jan X Neeltje Eelkes)

Eelke was eerder getrouwd te Kollumerland op 28 mei 1828, op 22-jarige leeftijd met Trijntje Gerryts Kloosterman, geboren op 15 september 1809, gedoopt te Kollum op 15 oktober 1809 (nh),

2.Baukje Minnes Faber, geboren te Kollum op 9 maart 1813, ongehuwd overleden te Kollumerland

op 19 april 1850, 37 jaar oud.

 

               stel in Friesland in klederdracht 

 

         

      

      Familie Faber- de Jager

Minne Minnes Faber,geboren te Leeuwarden op 13 Juli 1805'

gedoopt aldaar op 14 Augustus 1805,zn. van Antje Sybrens

Scholte,vader bekend maar niet erkend,ovl. 16 Juni 1854 te Steggerda,44 jaar,

Was gehuwd op 2 Juni 1835 met,

Trijntje Andries Jager,geboren te Boyl op16 April 1811, gedoopt te

Noordwolde op 5 mei 1811,dr.van Andries Jans Jager en

Jantje Eisen Oosterhof ook genaamd Jantien Eysen,ovl. 11 November 1897

Uit dit huwelijk 7.kinderen:

1.* Andries geboren 20 Maart 1836 te Steggerda

2. Minne geboren 28 September 1837

3. Jan Minnes geboren 3 April 1839

4. Jantje geboren 4 Juni 1841

5. Anne geboren 16 Maart 1843

6. Antje geboren 15 Maart-1845

7. Kornelisje geboren 7 Augustus 1847

    Familie Faber- Berkenbosch

Andries Faber geboren te Steggerda op 20 Maart 1836,zn. van

Minne Minnes Faber en Trijntje Andries Jager, ovl. 27 Februari 1877,op

40 jarig leeftijd aldaar, was gehuwd 16 April 1864 te Weststellingwerf met:

Elisabeth Berkenbosch, geboren op 28 Maart 1839 te Steenwijkerwold,

dr. van Thijs Jans Berkenbosch en Johanna van Piggelen, overleden

12 Februari 1914 ,met 74 jaar, te Heerenveen(Schoterland)

begr.in Peperga.

hieruit 8 kinderen:

1.     Thijs geboren 9 Maart 1865 te Steggerda

2.     Trijntje geboren 27 Mei 1866 te Steggerda

3. * Minne  geboren 2 Augustus 1867 te Blesdijke

4. Jan   geboren 29 Augustus 1868 te Blesdijke

5. Johanna geboren 26 Januari 1872 te Blesdijke

6.     Anne  geboren 1 Juli 1873 te Blesdijke

7.     Levenloos kind, 9Augustus 1874 te Blesdijke

Levenloos kind 2 Augustus  1877 te Blesdijke

Familie Faber- Ebell

Minne,(minne), geboren 2 Augustus 1867 te Blesdijke,

Minne Faber, geboren te Blesdijke op 2 augustus 1867,

wonende te Peperga (1894), overleden te Amsterdam in mei 1942,

74 jaar oud. zn. van Andries Faber en Elisabeth Berkenbosch,

(geen militaire dienst, wegens broederdienst)

Minne is getrouwd te Weststellingwerf op 10 november 1894 (akte 98),

op 27-jarige leeftijd

met Maria Elisabeth Ebell (28 jaar oud),geboren te Amsterdam op 23 juni 1866,

-overleden? aldaar.dr. van Wilhelm Fredrik Alexander Ebell en Martina de Bruin,

Uit dit huwelijk:

1.*Willem Frederick Alexander Faber, geboren te Peperga op 24 juni 1895,

2.Andries

3.(Mar)Tin(a)e

 

               Familie Faber – de Blank

 

        

Willem Frederick Alexander Faber, geboren te Peperga op

24 juni 1895, zn. van Minne Faber en Maria Elisabeth Ebell, overleden

te Amsterdam op 2 juni 1946, 50 jaar oud.

Willem is getrouwd te Amsterdam op 21 mei 1919, op 23-jarige leeftijd met

Maria Elisabeth de Blank (24 jaar oud),geboren te Rotterdam op 22 november 1894,

overleden te Amsterdam op 3 april 1962, 67 jaar oud.

(dr.v. Jan de Blank en Elisabeth Vogel)uit dit huwelijk 11 kinderen:

1. Frits           9-2-1921, ovl. pm in jaren 70./was gehuwd met Alie de Wit

2. Tine          10-1-1922, ovl pm. in 1991/ was gehuwd met Simon Veltrop

zn.levenloos geboren,Minne 1

3.* Minne        6-8-1924 ovl 1Februari 1982 te Zwolle,begraven in Amsterdam

4. Maria Elisabeth  2-3-1926 ovl pm in jaren 90, ongehuwd

5. Louise       4-6-1927 ovl pm in jaren 90/ was gehuwd met Thierry Dondorp

6. Willy         22-7- 1929 ovl pm in jaren 90/ was gehuwd met Joop van Dijk

7. Theo          22-2-1931 ovl. pm in jaren 90/ was gehuwd met Martine?

8. Nico           20-9-1932 in leven/alive (wegens privacy geen aantek.)

9. Anton        18-2-1934  ovl.pm in jaren 90/ was gehuwd met Ina Helderman

10. Sonja         14-6-1936 in leven/alive (wegens privacy geen aantek.)

 

 

             Familie Faber- Zwart

 

              

Minne Faber, geboren te Amsterdam op 6 augustus 1924, zn. van Willem Frederik

Alexander Faber en Maria Elisabeth de Blank,overleden te Zwolle

op 1 februari 1982, 57 jaar oud.

 Minne is getrouwd te Amsterdam op 3 augustus 1950, op 25-jarige leeftijd met

 Jansje Zwart, geboren te Egmond aan Zee, 10 Augustus 1930,

dr. van Jacob Zwart en Adriana Zwart, op 19 jarige leeftijd,

uit dit huwelijk,5 kinderen:

1.Jacob

2.Majolina, geboren 8 April 1953 te Amsterdam,

     3.HenRina

4.Janetta

     5.Yvonne

Familie Könecke- Faber

        -      

Majolina, geboren te Amsterdam op 8 April,dr.van Minne Faber en Jansje Zwart,

is gehuwd met Bob Hubert Könecke, geboren te Amsterdam, 14 Mei 1959, zn. van

Hubert Jacob Könecke en Margaretha Theresia Cornelia Wagener, 12 December 1988

te Lelystad. 1 Dochter,

Barbara M.T.C. Könecke 1986


 

 


 


Chaoskronieken: Home-Genealogie-Faber

Zwart/Swart Kronieken: De Blank