Kronieken · Genealogie · Orakel
Geschiedenis  · Zwart/Swart  · Faber  · De Blank  · Berkenbosch  · Ebell  · Könecke  · Rijne  · van Duuren  · Scheltus v IJsseldij  · Wagener  · Caron

 

 

  Familie Scheltus van IJsseldijk

( Zie verhaal wat met deze familie te maken heeft in 'Genealogie_geschiedenis' )

 

 

Jacobus SCHELTUS ,eerste eigenaar Arentsburgh

    Geboren 1638 in Den Haag, Zuid-Holland, , Nederland

    Vader Pauwels Jacobsen Scheltus  geboren 1613 in Den Haag, Zuid-Holland,
    Moeder:
Grietje Wouters Vermij geboren 1617 in <Den Haag, Zuid-Holland,

Was gehuwd op 16 Aug 1663 in Den Haag, Zuid-Holland, , met:
Maria Steenhuysen, geboren 1642 in <Den Haag, Zuid-Holland, Nederland

 

 

Als eigenaren van de hofstede 'Arentsburgh' komen diverse telgen uit het geslacht Scheltus voor. In 1686 koopt de eerste Scheltus: mr. Jacobus Scheltus (1638-1712) niet alleen het fraaie buiten met alle toebehoren, maar ook was bij de koopprijs van 10.000 ponden inbegrepen 'een nieu overdect speeljagt, een marctschuit ende voort alle de thuyngereetschappe'. Het geslacht Scheltus blijft dan nog lange tijd -tot 1826- eigenaar van de hofstede. Toen er voor het eerst in 1771 gegraven werd en er vondsten uit de Romeinse tijd  ontdekten, was dat al het begin van het einde van het bestaan van een bewoond Arentsburgh. Het zou nog bijna 60 jaar blijven, maar in 1826 was het dan zover en werd het huis aan de staat verkocht, om het Forum Hadriani bloot te leggen. Waarschijnlijk heeft het bij de familie Scheltus een zwaar gevoel van gemis gegeven, want zij leefden bijna 200 jaar op dezelfde plek met vele generaties

Ik heb nog gezocht naar prenten van het oude Arentsburgh maar helaas. In de Tweede Wereldoorlog werd het door bommen grotendeels verwoest.

Uit dit huwelijk:

 

Paulus SCHELTUS

Geboren 27 Jun 1664 in Den Haag, Zuid-Holland,
    

huwde 31 Oktober 1688 te Den Haag, Zuid-Holland met :

Katharina Brants, geboren 26 Mei 1666 in Den Haag, Zuid-Holland,

 

hieruit 12 kinderen bekend:

  

1)Maria Scheltus geboren en gedoopt 26 Augustus 1689 in Kloosterkerk, Den Haag,Zuid Holland

2)Isaacq Scheltus geboren en gedoopt 12 Maart 1691 in Nieuwe Kerk, Den Haag, Zuid Holland

3)Catharina Scheltus geboren en gedoopt 1 Juli 1692 in Nieuwe Kerk, Den Haag Zuid Holland

4)Catharina Scheltus geboren en gedoopt 2 Februari 1694 in Nieuwe Kerk, Den Haag,Zuid Holland

5)Jacobus Scheltus geboren en gedoopt 30 December 1695 in Kloosterkerk, Den Haag, Zuid Holland

6)Johannes Scheltus geboren en gedoopt 25 April 1698 in Kloosterkerk, Den Haag, Zuid Holland

7)Otto Scheltus geboren en gedoopt 10 Oktober 1700 in Nieuwe Kerk, Den Haag,Zuid Holland

8)Henrik Scheltus geboren en gedoopt 7 Januari 1703 in Kloosterkerk, Den Haag ,Zuid Holland

9)Anna Scheltus geboren en gedoopt 27 April 1704 in Grote Kerk, Den Haag, Zuid Holland

10)Pieter(Petrus) Scheltus geboren en gedoopt 10 Juli 1705 in Grote Kerk, Den Haag, Zuid Holland

11)Arlandina Scheltus geboren en gedoopt 24 Juni 1708 in Grote Kerk, Den Haag, Zuid Holland

12)Jacoba Scheltus geboren en gedoopt 3 Augustus 1710 in Kloosterkerk, Den Haag, Zuid Holland

* Van mr. Isaac Scheltus (1691-1749) is een merkwaardige 'Memorie van eenige Gedachtenissen' bekend, waarin hij nauwgezet van 1722 tot 1748 alle vermeldenswaardige familiegebeurtenissen aantekent. Van zichzelf schrijft hij daarin:

"1691. 12 Maart is mijn moeder SCHELTUS van mij verlost s' middags ten 2 uuren en gedoopt in de Nieuwe Kerk door Ds. Bosch, genaamd ISAAC".

Vele leden van het geslacht Scheltus waren staatsdrukkers van de Staten van Holland en West-Friesland en het Vorstenhuis.

*Petrus Scheltus 1705 wordt vermeld in het Leidsche studiealbum, als ingeschrevene op 11 Febr. 1731, Hagenaar toen 25 jaar oud,

en werd genoemd als dichter van: de Natuur vergeestelijkt, mitsgaders geestelijke Mengelstoffen, s-Gravenhage 1730; Godverheerlijkende ziel of geestelijke Christen,.Onder de Haagse boekhandel werd hij echter niet vermeld; hij was een lid van de bekende uitgevers familie, waarvan Mr. Jacobus Scheltus, Mr. Paulus Scheltus en Mr. Isaac Scheltus hunne vermaardheid ontlenen aan het Groot-Plakkaatboek, dat zij in de jaren 1682-1750 bewerkten en 't licht deden zien.?

 

*Grote Kerk of St. Jacobskerk , en de Kloosterkerk zijn van de Hervormde Gemeente, waar ook de Oranjes naar toe gaan*

                                 

                 Grote St Jacobskerk                                   Kloosterkerk

 

Jacobus SCHELTUS ,Geboren 30 Dec 1695 in Kloosterkerk, Den Haag, Zuid-Holland

                                  Gedoopt  30 Dec 1695 's-Gravenhage, Zuid-Holland,

                                  Gestorven 12 May 1759 in Den Haag, Zuid-Holland, , Netherlands

                                   Begrafenis 12 May 1759 's-Gravenhage, Zuid-Holland

gehuwd 15 Februari 1729 in Kloosterkerk, Den Haag, Zuid-Holland met:

Jacoba Geertruida van Moerkerken geboren 1705 in Kloosterkerk, Den Haag, Zuid-Holland,

hieruit 7 kinderen bekend:

1) Paulina Katharina Scheltus geboren 23 Jan 1732 in Grote Kerk, Den Haag, Zuid-Holland,

2) Harmen Scheltus geboren 19 Maart1734 in Kloosterkerk, Den Haag, Zuid-Holland,

3) Johanna Scheltus geboren 27 Apr 1735 in Grote Kerk, Den Haag, Zuid-Holland

4) Petronella Maria geboren 27 Apr 1735 in Grote Kerk, Den Haag, Zuid-Holland, tweeling

5) Paulus Scheltus geboren 17 Jun 1736 in Grote Kerk, Den Haag, Zuid-Holland,

6) Isaac Scheltus geboren 14 Jul 1739 in Den Haag, Zuid-Holland, 

7) Stephanus Jacobus Scheltus geboren 19 Jul 1743 in Kloosterkerk, Den Haag, Zuid-Holland,

--------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

 

 

Familie Scheltus - Rasiere

   

Isaac Scheltus     geboren: 14 Juli 1739,’s Gravenhage

huwde 21 September 1760 te ’s Gravenhage met:

Maria Elisabeth de Rasiere  geboren 1739 te Amsterdam

Hieruit  2 kinderen bekend:

 

                                                                                  

                                                prent van mensen met de mode uit einde 18e begin 19e eeuw.

 

Er was in deze familie nog een zoon die Jacobus heette en die geboren was in 1761, maar deze overleed na

een jaar en aangezien de Jacobus die als langstlevende op 1758 stond, heb ik de vrijheid genomen om deze in

1768 te veranderen, omdat de langstlevende meestal de naam kreeg van zijn voorganger die vroegtijdig stierf.

 

·  ID: I101745638

·  Name: Jacobus SCHELTUS

·  Given Name: Jacobus

·  Surname: Scheltus

·  Sex: M

·  Birth: 16 Aug 1761 in Den Haag, Zuid-Holland, , Netherlands

·  Christening: 16 Aug 1761 's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland

·  Death: 9 Oct 1762 in Den Haag, Zuid-Holland, , Netherlands   ( zie Rootsweb)

 

Jacobus Scheltus 1768  (zie Scheltus- Mulder)

Isaac Scheltus 1769      (zie Scheltus-Vos)

…………………….............

 

     Gezin Scheltus- Vos

Isaac Scheltus Geboren 19 April   1769   te ‘s Gravenhage

huwde 11 Maart 1793  met

Sara Jacoba Hester Vos geboren 10 December 1777 Batavia, West Java, Indonesië gestorven 1843   te  Alkmaar,

Hieruit 10 kinderen bekend

 

1.Maria Elisabeth Scheltus geboren 1794 te ‘s Gravenhage,

     huwde met: 

    Paulus C. Hoynck   gestorven      1828   in Rotterdam

2.Cornelia Adriana Johanna Scheltus, geboren 21 mei 1796  Den Haag, 

   huwde 1814 met

  François Constantijn Willem Druyvesteyn gestorv. 16 MAR 1866 Alkmaar 

    -------------------------------

 

     Gezin Scheltus – de Lange

3. Isaac Scheltus,   geboren 1798  - Oudshoorn, gestorven  1879   - Alkmaar

      huwde 1828 met

    Margaretha Petronella de Lange

     hieruit  4 kinderen bekend,  (zie Rob Gomes genealogische   databank        

                                                         http://www.robgomes.nl/tng/ )

       1. Isaac Scheltus   geboren 1828  Luik, België gestorven 1901  Hillegom

      2. Adrianus Petrus Scheltus geb.1836  ’s Hertogenbosch, gestorv. 1916 -         Breda 

 

                                      

                             was Loco Burgemeester van Breda

 

               

         3. Pieter Abraham Scheltus, geb. 1837 - Maastricht gestorv.:1924   - Den Haag

         4. Willem Jacob Scheltus,geb. 1840 - Zwolle, gestorv.1893 - Nice, Fr.  

 

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

 

vervolg gezin  Isaac Scheltus en Sara Jacoba Hester Vos,

4.Ida Johanna Scheltus

 geboren   4 MAY 1800   - Oudshoorn,  gestorven 1875   - Den Haag

  gehuwd 1828 Sytse Maurits Dolleman

5.Sophia Elisabeth Scheltus

 geboren        1802   - Leiden, gestorven      1887   - Rotterdam

  gehuwd         1820 - Jan Adr. van Vollenhove,

6. Willem Jacob Scheltus

geboren        1806 - Leiden                             

gestorven      1860 – Alkmaar

7.Agatha Jacoba Scheltus ,

                                                             zij werd 100 jaar!

 

geboren  1808  - Leiden, gestorven      1908   - Apeldoorn

gehuwd in 1838 met :

    Wilhelm Fredrik Antonij Beeckman

    2e luitenant, geboren te Kampen, overleden op 18-11-1866 te Arnhem,

    zoon van Willem BEECKMAN en Sophia Frederica Juliana Wilhelmina SEIJFFARDT

    Een krant schreef destijds de familienaam verkeerd, het was geen Bockman, maar 

    Beeckman

    Deze familie Beeckman is in en door aantrouw familie van Frederick Jan Beekman

    die met Johanna Maria de Blank is getrouwd en haar zuster is mijn Oma, Maria  

    Elisabeth de Blank die met Willem Frederik Alexander Faber is getrouwd.

zie verder bij Families de Blank en Faber

 

8. Constantinus Scheltus

 geboren        1810   - Leiden, gestorven      1884   - Den Haag

gehuwd -Sietske A. Meurs

9.Eduard Scheltus

 geboren        1812 - Leiden

 gestorven      1849 – Alkmaar

10. Georg Marie Scheltus

geboren    1815   - Leiden

gestorven  1850   -Alkmaar

                                                  Einde Scheltus - Vos

----------------------------------------------------------------------

Gezin  Scheltus- Mulder

Jacobus Scheltus geboren 21 Mei 1768 te ’s Gravenhage, zoon van  Isaac Scheltus en Maria Elisabeth de Rasiere  Gedoopt op 21 mei 1768 - 's Gravenhage

Gestorven op 29 maart 1832 - Leiden  Leeftijd bij overlijden: 63 jaar oud

Gehuwd op 27 september 1786, 's Gravenhage,met

Henrietta Margaretha MULDER 1768-1855,

hieruit:

     1.Ludolph Jacobus Hendrik Scheltus van Kampherbeeke;  zie de   

        website   www.robgomes.nl  en rootsweb, geboren 1791  in  Den Haag     

         gestorven  21 FEB 1876  te Alkmaar 

        Gehuwd in 1814  met:    

        Charlotte Louiza von Eichstorff 

 

     2.Paulus Arend Scheltus 1808-1892 (Paulus Arend)

       Geboren op 13 oktober 1808 - Leiden, Gedoopt op 26 oktober 1808

       Gestorven op 7 juni 1892 - Herwijnen, Leeftijd bij overlijden: 83 jaar oud

       Gehuwd op 5 maart 1829, Leiderdorp, met

      Suzanna Charlotte Frederika Van Goor den Oosterlingh 1809-1898,

      hieruit 4 kinderen bekend:

             1. Maria Paulina Scheltus  09-05-1833,

                                                       zie stamboom van Duuren         

  

                  gehuwd met:

                  Willem van Duuren 27-12-1834

                    gesch.15-5-1876

                                                                                    

                                       

                          Maria Paulina   Scheltus     en Willem van Duuren

 

                     2.Ludolf Scheltus, van IJsseldijk  1835-1907 (toevoeging van hemzelf)

                   huw.1871 met:                   

                  Jonkvr. Johanna Cornelia Louise Van Den Bosch, geb. 7 Januari 1847 

                    Pondok Gedeh, Indonesia.

                          dochter van Johannes Hendrik van den Bosch

                                             en

                   Jonkvr. Johanna Adelaïde Bartholde Henriette Adolfhine von Smidt 

                    auf Altenstadt

                    hieruit:

                                                                                                                            

                               1. Jenny Adelaïde Bartholda Henriette Adolphine Scheltus 1872

                                                           uit een fam.album, mogelijk Jenny????

 

                              2. Jeanne Françoise Marie Scheltus 1873 

                                   gehuwd in 1901 met:

                                   Johan Martin Godfried HOFFMAN VAN HOVE 1868

 

                                                      Uit hetzelfde album ????

 

                                3. Ludolph Scheltus van IJsseldijk 1874-1901 

                            

                                         Lu(dolf ) Scheltus op 3 jarige leeftijd 

 

                                  gehuwd in 1901  met:

                                  Josephine Florentine BEKKING

                                 Ludolph is in zelfde jaar1901 te Medan (Indonesië) gesneuveld.

                            Een krantenartikel    wordt later toegevoegd.  

                                                      

 

                               4. Aleida Johanna Scheltus 1881

 

                                                

 

                              5. Suzanna Charlotte Scheltus  26-12-1886

                                    -----------------------------------

 

                      3. Jan Gerard Scheltus van IJsseldijk 1837

                  4. Jacobus Paulus Leonard Otto Scheltus van IJsseldijk

                       1839-1884

                   ===================================================

 


 

 


 


Chaoskronieken: Home-Genealogie-Scheltus v IJsseldij

van Duuren Kronieken: Wagener