Kronieken · Genealogie · Orakel
1 Evolutie  · 2 Mens en water  · 3 Water, vriend en .  · 4 Het verband  · 5 Zesmiljoen jaar  · 6 Middellandse zee  · 7 Midd.zee, vervolg  · 8 Gebeurtenis  · 9 Grootse plannen  · 10 De Gezalfde  · 11 De nasleep  · 12 Saulus de Paulus  · 13 Bello Judaico  · 14 Woorden  · 15 De Languedoc

    Het orakel spreekt,

 

                 

                     Want 't kreeg met 'openbaringen' te maken

 

                                                  

                                               Het zal over 

                         

                 gaan,

              maar tevens over andere opmerkelijke zaken

 

            

Gegroet gij allen van  het menselijke geslacht,

antwoorden op raadsels komen soms onverwacht.

 

Tijdens  een nooit echt ophoudend onderzoek

waarin al werd gereisd, op aarde en in menig boek,

heeft dit Orakel reeds veel kennis weten te vergaren,

om dit hier te kunnen vertellen en bewaren.

 

Enkele  zaken werden  vanuit een ander gezichtspunt bekeken

omdat ze zo gelijk veel waarschijnlijker hadden geleken.

Resteert  de vraag:” Is het dan de waarheid nu,of is het dat niet?”

Dat blijft  afhankelijk van het feit  met welke bril men het beziet.

                             

Laat jullie door deze aanvang  vooral niet misleiden

want het voert echt naar zeer interessante tijden.

 

Dit Orakel vertelt   als vanouds  in rijm

want.................en dat is geen echt geheim,

in de  oudheid werden  teksten  vaak zo geschreven.

Al is dat  in vertalingen later vaak niet behouden bleven.

 

Het vertellen van gebeurtenissen was altijd reeds  ‘kunst’,

en in vele gevallen  beschouwde men het als een gunst

het relaas van een  ‘verhalenverteller’ aan te mogen horen

die, muzikaal begeleid, zijn toehoorders  wist te bekoren.

 

Een bard, troubadour of een minstreel,

betekenden duizenden jaren lang reeds  veel.

Zij vervulden een dubbele functie want

naast vermaak  functioneerden zij als leraar, en  als ‘krant’.

Op hun reizen  kwamen zij  in allerlei verre oorden

waar men op andere plaatsen   graag  wel eens iets over hoorde.

 

Dit verhaal mag men beschouwen als een reis door de tijd.

Een verhaal vol verhalen wordt dit zo geheid.

Veel illustraties hierin verzamelde ’t  orakel virtueel,

kennis en kunst van anderen lenen betekent eveneens veel.

                                              

Ware  éénheid  bestaat nu eenmaal altijd uit vele delen

Dankzij  't ‘WWW’  wordt dit steeds meer waarheid voor velen

                             

Als ge wil weten hoe al dit 'ge-orakel'  verder   zal gaan

dan is nu het moment daar dat ge voor een poort komt te staan

Ga deze poort vol vertrouwen door

want daar is ie uiteindelijk voor.

 

Dit  geheel zal uit meerdere hoofdstukken bestaan

Boven en onderaan de pagina ziet men waar die over gaan


 

 

 


 


Chaoskronieken: Home-Orakel

Genealogie

Genealogie: 1 Evolutie 2 Mens en water 3 Water, vriend en . 4 Het verband 5 Zesmiljoen jaar 6 Middellandse zee 7 Midd.zee, vervolg 8 Gebeurtenis 9 Grootse plannen 10 De Gezalfde 11 De nasleep 12 Saulus de Paulus 13 Bello Judaico 14 Woorden 15 De Languedoc