Kronieken · Genealogie · Orakel
1 Evolutie  · 2 Mens en water  · 3 Water, vriend en .  · 4 Het verband  · 5 Zesmiljoen jaar  · 6 Middellandse zee  · 7 Midd.zee, vervolg  · 8 Gebeurtenis  · 9 Grootse plannen  · 10 De Gezalfde  · 11 De nasleep  · 12 Saulus de Paulus  · 13 Bello Judaico  · 14 Woorden  · 15 De Languedoc

   Dit verhaal gaat speciaal over de mens en het water

      en de verhalen die men wist te bewaren voor later

 

                         

 

De mens stamt dus  veel met de ‘aap’ overeen

alleen orthodox religieuze lieden verwerpen zoiets meteen.

Nu is er nog zo’n ding waar ‘kortzichtigen’  niet bepaald van willen  dromen:

“De mens, dus ook zij,  is van oorsprong echt uit Afrika gekomen.”

Maar moedertje aarde heeft er niet altijd zoals nu uitgezien,

het waterpeil fluctueerde en de continenten schoven bovendien.

                                                                                                            

En dan is er nog iets waar het orakel op een zeker moment over las,

een interessant fenomeen namelijk, het verschuiven van de aardas.

De aarde draait en reist niet  alleen  maar gaat ook als een tolletje op en neer,

in een cyclus van zo’n 26000 jaar, dus dat doet ie keer op keer.

                                  

In Afrika woonde dus een aapachtige voorouder van mens  en chimpansee.

Zijn leefomstandigheden veranderden doorlopend  ,dat viel niet altijd mee

De jungle werd steeds kleiner door verandering van klimaat

en sommige van hun leefgemeenschappen  kregen het hierdoor dus te kwaad

Want jungle verdween en wat overbleef waren struiken en hoog gras.

Wat nu wordt verteld is zoals het volgens de ‘savannetheorie’ was

De mensen gingen rechtop lopen om over het gras te kijken

Van het ene moment op het andere   zoals volgens die theorie moet  blijken.

Hierdoor  had de mens dan tevens  gelijk de handen  vrij

en kon hij dingen meenemen, dat stemde  hem wel blij

In die zelfde tijd moet ie dan gelijk  zijn lichaamshaar hebben verloren

In de Savanne onder de hete zon, dat kan evolutionair gezien toch niet zo horen?

                                                                          

Net rechtop lopend moet hij in 't begin veel langzamer zijn geweest

en hierdoor  veel minder snel als ie moest vluchten voor een beest

Dat zijn zo van die dingen, eigenlijk best wel raar,

de savanne zit vol roofdieren en de mens is zeer kwetsbaar

Daarnaast is onder de brandende savannezon flink zweten,

door het verlies van zout en heel veel vocht, niet iets wat gezond mag heten

                                     

Om een soort voort te laten bestaan is het noodzaak  voor  dieren om te paren

want enkel maar zo kan men door nageslacht een zekere ‘diersoort’  bewaren

Ondanks wat men  af en toe nog wel eens ‘teleurgesteld’ mag beweren

heeft de mens tamelijk  veel tijd nodig als hij gaat copuleren.

 

Nu mag men denken:”Wat is lang als iets zo prettig is? ”

Maar in een vijandige omgeving zijn zulke zaken best wel mis

Daarnaast is de mens als  diersoort behoorlijk door ‘die daad’   geobsedeerd

Enkel van één type dwergchimpansee ( Bonobo)  is ooit hetzelfde beweerd.

 

                     

 

Duidelijk is echter één ding wel, de mens is dus een rariteit

Met weinig overlevingskansen onder die omstandigheden als vaststaand  feit

Met wat men weet van evolutie is ‘t echter een ‘logisch’ proces

De  aardse fauna leert ons dat als een wijze les.

 

Er moet dus iets van een andere verklaring voor één en ander zijn

En dat nu te weten komen  is  dan toch wel zo fijn

Men dient de mens eens als levend wezen te gaan bekijken

Doet men dit dan zullen al snel een aantal zaken gaan blijken.

 

Zaken  die overeenstemmen met andere dieren op deze planeet

maar ook juist die dingen waarvan men toch echt wel weet

dat ze afwijkend van onze andere soortgenoten mogen worden genoemd

En juist om deze kenmerken werd de mens als soort ‘beroemd’

                                         

Bijvoorbeeld  uitstekende vrouwenborsten voor herkenning van het geslacht

Nu wordt er eigenlijk van ons verwacht

dat wij geloven dat  die borsten dat ‘naar voren’  uitsteken zijn gaan doen

op het moment dat  de mens rechtop ging lopen in die savannes.........toen.

 

Maar  neemt men blote mensen dan zal toch al wel snel blijken

dat het verschil van geslacht al is te zien door  enkel omlaag te kijken

Bij de vrouw zijn geen details te zien, een driehoek en  er ontbreekt wel ‘iets’

Daar waar wat had kunnen  zitten,daar vind men dus vrijwel niets

                                   

En bij de man, tja, wat hoeft men daar nog over te zeggen?

Eigenlijk niet nodig dat nog verder uit te leggen

Het geslacht is best wel eenvoudig vast te stellen, durft ‘t orakel uit te spreken

dus  om de vrouwenborst enkel  om die reden uit te laten steken?

                                                                       

Met andere woorden die savannentheorie is behoorlijk zwak

Ga er nog maar eens voor zitten , lekker op je gemak

Men weet, mens en chimpansee stammen voor 98 procent overeen

en als men soms naar iemand kijkt dan ziet men  dat nog meteen                (hihi)

                  ---------------------------------------------                                                       

In Afrika heeft lang gelee ooit een bepaalde  ziekte flink gewoed,

diegenen die daaronder leden hebben nu een anti-lichaam dat ze ervoor behoed

Het wordt grappig genoeg het 'bavianenkenmerk' genoemd

en alle Afrikaanse primaten zijn er om geroemd.

 

Maar het gekke ervan is, zoals men inmiddels ziet,

primaten uit Azië en Amerika, maar ook de mens, bezitten dit anti-lichaam niet!

Nu is wat sommigen geleerden wel eens heel graag zouden willen weten:

“Waar heeft de mens dan toch in die tussentijd gezeten?”

Daardoor zit er in de ‘out of Africa’ kabel dus een hele grote kink

en is men naarstig op zoek naar, wat men noemt, de 'missing link'

                            

Zoals reeds besproken zijn stammen van voorouders   in vroeger tijd,

ooit van elkaar gescheiden geraakt, door klimatologische  narigheid

En als men dit nu dus weet en dit allemaal zo leest

dan weet men dat dit  voor het uitbreken van die apenziekte moet zijn geweest.

 

Continenten verschuiven dus en er was nu en dan een tijd van ijs

Die omstandigheden brachten de evolutie behoorlijk van de wijs

Alles zag er anders uit, zo  ook de grens van land en water

en  natuurrampen zorgden voor een regelmatige  optater 

               

Al is het een  element wat soms zorgen  baart, we krijgen geregeld een ‘optater’

blijft het ons steeds weer trekken, wat hebben de mensen toch met water?

We zijn de enige ‘apensoort’ die het puur voor genoegen opzoeken

daar kan men genoeg over lezen in vele verschillende boeken.

 

Zo namen hele stammen  Polynesiërs hun vrouwen en kinderen mee

en vertrokken in aan elkaar vastgemaakte kano’s met een zeil zomaar over zee.

                               

En niet zomaar een ‘zeetje’ maar gelijk de allergrootste  oceaan

Waarom? Het bleek om een zoektocht naar  een nieuw tehuis te gaan.

De mens is dus om één of andere reden met het water zeer vertrouwd

en kennis van varen en getijden is bij de mensen dus al heel oud.

Puur voor de lol gaan zwemmen, er zijn slechts weinig dieren dit doen

En juist in die richting moet men denken, want juist daar wring nu de schoen.

Dan komt nu informatie die eigenlijk  niet meer zo verrast,

de mens is tamelijk aardig aan dit water aangepast.

 

In het water vormt onze lichaamsbeharing een soort ‘stroomlijn’,

Desmond Morris stelde dit vast ,is dat nou niet fijn?

En van dat ingedaalde strottenhoofd is nu het hele knappe

dat wij als wij dat willen heel snel naar lucht kunnen 'happen'.

 

Andere landzoogdieren, die hebben dat dus niet.

En dan is het interessant dat men nu eens  inziet

dat waterzoogdieren dat wel hebben zoals de zee-otter of de zeehond

hebben het 't zelfde  zoals wij...................en dan lijkt het balletje rond.

 

Deze zeezoogdieren hebben veel van hun  lichaamsvet, net als wij, onderhuids

Voor het vasthouden van lichaamswarmte maakt dat namelijk heel veel uit

Veel lichaamshaar zou voor ons in het water best wel storend zijn

daarentegen bijna kaal en glad  dat is dan wel weer zo fijn.

 

En dat kleine beetje haar dan wat je op je lichaam op kan duiken?

Dat houdt de lichaamsgeur goed vast waar men op ’t land dan aan kan ruiken

Voor  ‘landdieren’  heeft de mens een  erg slecht functionerende neus.

Maar in het water  maakt dat weinig uit,  ja zo is het heus!

 

De  specifieke vorm  van ons reukorgaan komt zo ook in een heel ander licht

als men  diep onder water duikt, gaat ie vanzelf dicht.

Landdieren die hebben dat niet, daar loopt het water makkelijk in

maar die van de mens  heeft in het water pas eigenlijk echt zin.

       -----------------------------------------

Tot  Indonesië behoort een eiland met de naam Borneo 

Daar heb je een rare aap, hoe die heet dat vertelt het orakel  zo.

Hij heet namelijk ‘neusaap’ en heeft best een rare kop

Het gekke van die aap is tevens  hij loopt tamelijk goed rechtop.

 

Hij leeft in de mangrovebossen en daar krijgt hij wel eens een optater,

en als hij dan uit de boom valt dan  belandt hij gelijk in het water

Dan staat ie gelijk  rechtop, komt zo net boven water uit

En hier heeft ie gelijk  ook voordelen van die rare snuit.

                          

Als ie dan zo lopend aankomt bij de wallekant

blijft ie vaak gewoon rechtop lopen, op het vaste land

Andere apen kunnen dat niet goed, alleen de neusaap en de mens

Het uitvissen waarom wordt zo een grote wens.

                           

Als  men dan zo over die wateraanpassingen leest, is het aardig om te weten,

als men  vaak in het water staat is er geen noodzaak om te zweten

En wat betreft de brandende zon die kan schijnen op je kop

Dat stoort ietwat minder, want daar zit wel haar ter bescherming op

 

Haar wat ongelimiteerd lijkt door te groeien

is een gegeven wat de mens eveneens zou moeten boeien

Bij andere 'apen' houdt die groei op een zeker moment op

bij de mens is er echter geen moment van een stop

                                    

Haar wat als een 'krans'  om het individu in het water zweeft

zorgt ervoor dat een meezwemmend kleintje altijd houvast heeft,

zo kan het altijd in de buurt van de moeder of vader zijn

voor de veiligheid is dit wel zo fijn.

 

Als men  het water dan weer uitgaat en men  krijgt het heet

dan kan het best verkoelend zijn als je even zweet.

Er hoeft niet echt angst te zijn   voor kwalijk vochtverlies.

Daarnaast zorgt het water voor hygiëne, op de wal en dan zweten maakt vies.

 

De menselijke huid heeft ook behoefte gekregen aan zout en stoffen uit de zee

Neem bijvoorbeeld Dode Zee zout water, daar geneest men huidkwalen mee

Zo gaat het in evolutie als men zich ergens aanpast

dan wordt er als vanzelf een zekere afhankelijkheid ingelast

                            

En stel je nu eens voor je leeft in het water de grootste tijd,

en je bent bijvoorbeeld als jongen op zoek naar een leuke meid

Als men veel in het water staat zal al vrij spoedig blijken

dat je het geslacht niet kan ontdekken door naar beneden te kijken.

 

Maar de vrouwenborsten zijn meestal wel boven water te zien

dan is de sekse wel snel duidelijk en aanlokkelijk bovendien

Want de kleur van de tepels verraden meestal ook nog  haar ‘gemoed’

en ruiken beneden ging niet, dat wist men maar al te goed

                         

Hangende borsten waren voor het voeden van jongen ook meer van nut

Zittend op het strand hingen ze dan zo voor de monden van het grut

Want er waren geen takken of lichaamshaar  voor ze om  vast te pakken

en op de juiste hoogte houden behoorde ook niet tot de moeders gemakken.

 

Al met al  heeft het nu dus echt toch wel de schijn

dat die specifieke fysieke kenmerken vooral nuttig in het water zijn

De vliesjes tussen tenen en vingers zijn ook reeds zoiets

bij de chimpansees vindt men daarvan niets

 

Door de vorm zijn voeten zwemvliezen in het klein

die vooral in het water praktisch zijn

Traanklieren komen eveneens vooral bij waterdieren voor

en dan gaan ze voor  ontziltingsorganen door.

 

Menselijke wateraanpassingen zullen ook weer blijken

als men voor de aardigheid eens naar de pinguïn gaat kijken

        

Deze vogel heeft evolutionaire wateraanpassingen ondergaan

waardoor hij op het land volledig rechtop zou gaan staan

Het water is hem met die vorm duidelijk meer gelegen

want hier kan hij zich gestroomlijnd voortbewegen.

 

We hoeven maar naar een zwemmende mens te kijken

en alle overeenkomsten met de pinguin zullen niet toevallig blijken.

 

                   

Mens en pinguin hebben een evolutionaire ontwikkeling gemeen

met bovenstaande vergelijking ziet men dat meteen.

 

Ze kunnen nog veel meer zeggen, maar wat men ook beweert,

de ontwikkeling van de mens verliep waarschijnlijk tamelijk geïsoleerd.

In moerassen of op een eiland, aan een kust omgeven door water

Dat men weer een landleven ging leiden  gebeurde waarschijnlijk pas veel later

                

 

In relatief isolement hadden zich die eigenaardigheden ontwikkeld

Evolutionair gezien kost dat veel tijd, dat proces is tamelijk ingewikkeld

Rechtop lopen bracht heel wat aanpassingen met zich mee

Ziet men zo'n langzaam  proces gebeuren met roofdieren in de buurt, ja of nee?

 

Rechtop lopen gaf ook nog eens aanzienlijk meer problemen bij het baren

En daarnaast een zwakkere rug, hoe wil de natuur zo'n soort bewaren?

In en bij water ligt dat echter anders, in water gaat zelfs baren  best

Het orakel is nog niet uitverteld, maar vul maar in de rest.

 

    ------------------------------------------------------------------

                                      

Overlevering is een oud systeem, zo bewaarde men  verhalen voor later

Sommige daarvan zijn tot nu bewaard, meestal over rampen met het water

Neem het verhaal van ‘Atlantis’ maar, of ‘Lemurie’ of het eiland ‘Moe’

Al die verschillende verhalen leiden mogelijk naar één bronverhaal toe 

 

 --------------------------------------------

 -------------------------------------------

Hiermee zijn echter nog lang niet alle raadsels opgelost

Ga er nog maar eens voor zitten hoor, er komt nog ‘zware kost’

 


 

 


 


Chaoskronieken: Home-Orakel-2 Mens en water

1 Evolutie Kronieken: 3 Water, vriend en .