Kronieken · Genealogie · Orakel
1 Evolutie  · 2 Mens en water  · 3 Water, vriend en .  · 4 Het verband  · 5 Zesmiljoen jaar  · 6 Middellandse zee  · 7 Midd.zee, vervolg  · 8 Gebeurtenis  · 9 Grootse plannen  · 10 De Gezalfde  · 11 De nasleep  · 12 Saulus de Paulus  · 13 Bello Judaico  · 14 Woorden  · 15 De Languedoc

Zich ongestoord ontwikkelen, helemaal omringd door water

Maar de vriend zou een vijand worden, dat bleek wel veel later

Toch werd de vijand weer een vriend al kwam dat weer veel later

  Grote reizen zou men maken gaan, per schepen over water

 

                                 

 

De plek waar het allemaal begon was waarschijnlijk niet al te groot

En de mens fokte maar door, er ontstond dus gauw  'woningnood'.

Misschien hielp de natuur ook mee door nog meer rampen met het water

en zo kreeg de beginnende mens als soort regelmatig een optater

 

Door het leven met water was er behoorlijk veel kennis over opgebouwd

Kennis van sterren, de maan en getijden, men was voor de zee niet zo benauwd

En men wist waarschijnlijk het bestaan van land achter de horizon

dus als er niet genoeg 'woonruimte'  was, vertrok men als men kon

Met catamaran achtige kano's met zeil zo moet het zijn gegaan

Net als met die Polynesische volken op de stille oceaan

             

Zo kwamen zij in nieuw land aan , waarschijnlijk eerst wel in Afrika

Maar waar hadden zij zich ontwikkeld? Ga dat maar eventjes na

Het zou van een soort ‘Atlantis’ kunnen zijn, toen misschien nog een eiland

Maar eenmaal  in nieuw land aangekomen, waren ze bepaald niet 'uit de brand'

                                                     

                           (  Plato heeft zo’n soort verhaal uit overlevering verteld

                                    hij is ook degene die de naam ‘Atlantis’ vermeld  )

 

Een eiland voor de kust van Afrika, een stuk ondergelopen land,

het ‘stamland’ der mensheid is zeer moeilijk uit te vissen want

continenten wandelen, veel land zou onder water verdwijnen gaan

En in zee zoeken naar sporen? Ga daar maar eens voor staan.

 

Desmond Morris maakte een opmerking die bewaard zou blijven voor later:

“De evolutionaire  ‘missing link’ kan men waarschijnlijk vinden onder water”

Maar dat onderzoeken is heel kostbaar en waar moet men zoeken dan?

En dat is dan de reden, daarom komt het er niet van 

                          --------------------------------------

         

De voorouder van mens en chimpansee die leefden dus ooit nog samen

Het was een natuurramp of zo waardoor ze  tot een afscheid kwamen

In oostelijk Afrika groef men ooit wat botten op

van een verdronken vrouwelijke hominide, voor haar naasten destijds  een strop

 

Haar naam werd 'Lucy' en men ging  haar tot de 'zuidelijke mensapen' rekenen

Door haar wijze van sterven kan men al een aardig beeld gaan tekenen

Daar waar zij verdronk is nu geen water meer te zien.

Toen zij leefde was dat er wel, en zou erdoor  verdrinken bovendien.

 

Ergens daar was er misschien ooit een eiland waar men leefde in isolatie

Tot het moment dat men te maken kreeg met over-populatie

Degenen die teveel waren vertrokken dan, misschien wel over zee

en namen dan hun familie en andere levende have mee.

 

Het kwam dan waarschijnlijk geregeld voor dat er te veel mensen waren

en al wat zojuist is verteld gebeurde waarschijnlijk in miljoenen jaren

De hele geschreven geschiedenis zit echt vol met  dit soort verhuisverhalen

Het is altijd  weer hetzelfde geweest met de mensheid en diens 'kwalen'

                                                            

De mensheid leerde de hele aarde al erg vroeg kennen, door die te bevaren

Men heeft helaas  slechts één oude aanwijzing hierover  weten te bewaren

De zogenaamde  ‘Piri Re'is’  kaart met daarop Antarctica (zuidpool)

de contouren van het land onder het ijs  kloppen,  dat ging men al  eens na

                         

Men weet dus van die zuidpool, daar lag niet altijd ijs,

die kaart is dus van lang gelee, je raakt er gewoon van  ‘van de wijs'

 

Het vervelende is dat er geen andere sporen van die zeevaarders resten

Enkel  legendes over het bevaren  van de zeeën in het westen

IJzer kende de mens destijds nog niet, daarmee waren ze niet vertrouwd

Zij gebruikten hoofdzakelijk vergankelijke materialen, zoals bijvoorbeeld hout

                                                  

In veel van de vloedverhalen komen grote beschavingen voor

En telkens gingen die beschavingen er door foutief gedrag ‘onderdoor’

Maar  in de menselijke ontwikkeling moest het dan toch eerst zover komen

Het bereiken van  een kennis en rijkdom waar men nu nog over mag dromen.

 

Ooit in Afrika begonnen met hutjes van hout als onderkomen te bouwen.

Na een stormachtige  ontwikkeling kon men de mens meer toevertrouwen.

De huizen werden opeens van steen en men bouwde tempels

met mooie trappen er naartoe en ook nog mooie drempels.

 

Dan is er nog iets wat dit orakel  nu beweerd

Ergens in die ‘ontwikkeling’ had men tevens piramides bouwen geleerd

Het doel hiervan is nog onbekend, waarschijnlijk had 't te maken met energie

Het is nu enkel nog maar de vraag of er iemand zal zijn die

deze schier onuitputtelijke bron van ‘aardenergie’  zal herontdekken?

Geen problemen meer met broeikaseffect of kerncentrales die kunnen lekken

                            

                        ----------------------------

            

Één ding is gewoon wel zeker, de mens bevaart al lang de zee.

En die bezigheid bracht wonderlijke verhalen met zich mee.

Op deze wijze ontdekte men ook regelmatig nog ‘nieuw land’

Chris Columbus krijgt meer eer dan hem toe behoort te komen want

Griekse verhalen spraken  reeds over  land aan de andere kant van de grote zee

en daar bedoelde men toch echt de Atlantische oceaan en dus ook Amerika mee.

 

Noormannen, maar ook Kelten, waren voor Columbus reeds in Amerika.

Doch  deze volken waren evenmin de eersten, ging men inmiddels na

Zeevarende Feniciërs en Carthagers waren hen daarin  reeds voor.

En dat  zou men weer ontdekken door

de allereerste inwoners van het Amerikaanse continent.

Men is inmiddels aan de benaming voor hen als ‘indianen’ gewend.

Om dit verhaal  te vertellen moeten we wel even springen door de tijd

Want wat in een intermezzo nu even komt is veel later in de tijd

  -------------------------------------------

                                              ( intermezzo)

                    de ontmoeting tussen afstammelingen van

                              grote reizigers en grote zeevaarders

 

Oerinwoners van Amerika  zagen plots de zeilen van grote schepen overzee.

Alsof ze aan kwamen vliegen, leek het wel,  en ze brachten ‘goden’ mee.

Met een witte huid en gezichtsbeharing bovendien

Met prachtige kleren, heel bijzonder om te zien.

 

Indianenmannen hadden geen baarden en hun kleding was summier

Zulke ‘godenafbeeldingen’  in rots graveren deed hen dan ook veel plezier

Zo kwamen er in grotten tekeningen van mensen te staan,

met kleding en met uiterlijk, overduidelijk oostelijk mediterraan.

 

Die 'goden' wilden handelen en namen allerlei specialiteiten  met zich mee

Zo vertrokken ze dus weer met goud, tabak en cocaïne  overzee

Om die reden was men in staat om in een Egyptische mummie cocaïne te vinden

Want die Amerikaans plant kan men  enkel maar aan dat continent binden.

 

Dat waren oude overleveringsverhalen van de indianen uit het Caribisch gebied

die men lang heeft weten te bewaren middels verhalen of in een lied

Maar toen kwamen  uit het oosten, onder Columbus, de Europeanen

die een einde maakten aan de cultuur van de Indianen.

 

De indiaanse verhalen werden gelukkig wel door geestelijken opgeschreven,

en zo zijn zij dan ook toch nog deels voor ons bewaard gebleven.

Verhalen die vertelden van Goden  uit het oosten, die kwamen overzee

en zij brachten  waardevolle zaken maar namen ook het nodige mee.

 

Maar op een dag vertrokken zij naar het scheen voor langere tijd.

Wel met de belofte ooit weer terug te komen, dit was voor hen een feit.

Al zou die  tijd  langer duren dan men eigenlijk had verwacht.

Om de  één of andere reden hadden die Indianen daar altijd naar gesmacht.

 

Tot  de Spanjaarden kwamen en die  de Indianen behandelden als een beest

terwijl deze juist  de teruggekeerde ‘goden’ binnenhaalden met een feest.

Maar het bleken dus niet meer dezelfde te zijn

daar achter komen zou gepaard gaan met heel veel pijn

                                          ----

Toch plaatsen deze mensen ons voor raadsels die om opheldering vragen.

Want de Indianen in Amerika die de Spanjaarden voor het eerst zagen.

Leefden in tamelijke eenvoud, vooral in het Caribisch gebied.

Er waren beschavingsresten  maar in het leven der mensen vond men die niet.

 

Enkel maar verhalen die op iets van een natuurramp duiden

waarvoor de voorouders  waren gevlucht in bootjes van hout en huiden

Nu liggen  er daar erg veel bouwsels op de zeebodem ging men al na

Allemaal in het Caribisch gebied, ter hoogte van de Bahama’s en ook Cuba

 

                          

Als men dan zo over al deze dingen leest

lijkt het wel zeker dat hier ooit een grote beschaving is geweest

En dat is helemaal niet zo vreemd als het misschien wel lijkt

Daar komt men al snel achter als men in Midden-Amerika eens kijkt

                   

Want daar zijn vele sporen van een grote beschaving te vinden

die  men  aan de ‘Maya-cultuur’  meent te kunnen  binden

Die mensenstam zou daar ooit zijn gekomen van de ‘andere kant’  over zee

Enkel de wijze hoe ze in Amerika kwamen, daar zit men toch wel mee.

En misschien nog een grotere vraag is dan: "Wanneer?"

Nieuwe theorieën daarover hoort men keer op keer

                                                              

Toen er weer een  ijstijd was moet het water veel lager hebben gestaan

Men zegt dan ook dat zekere stammen toen over de ‘Beringstraat’  zijn gegaan

Één ding is wel zeker, sommigen hebben dat  ooit zo gedaan

neem bijvoorbeeld de Eskimo’s  maar, die zijn zeker zo gegaan.

 

Maar de Maya’s, hoe die daar kwamen weet men eigenlijk  niet

Des te meer is het van belang dat men hun legendes inziet

De grote zee, die in het  oosten,  is in hun verhalen altijd van belang gebleken

en ergens heeft het er  de schijn van dat ze die ooit over wisten te steken

                                   Babylonische Ziggurath ter vergelijking

 Dat volk der Maya’s daar was iets mee, daar komt het orakel nog wel op terug

Maar eigenlijk ging dit verhaal over de mens en water   dus we gaan weer vlug

naar de tijd der mensen toe die op ontdekkingsreis zouden zijn

om nieuwe woongebieden achter de horizon te vinden, dat leek hen wel zo fijn

 

                     Einde intermezzo

                            -----------------

Het water speelt dus al lang een rol in de ontwikkeling der mensen

wat met water  te maken heeft komt voor in vele liefste wensen.

Wekenlang kan men doorbrengen in het zonnetje aan de zee

en daarnaast maakt men in verhalen tevens wel eens mee

van mensen, man of vrouw, in hun eentje de oceaan over in een zeilboot.

Hun lust tot het bevaren van de wereldzeeën schijnt erg groot.

 

En dat bevaren van die zeeën doet men al heel erg lang

Om één of andere reden was men helemaal niet zo bang

Juist  in oude verhalen over de zee komt de vrouw altijd weer terug

En daar dat overwegend griezelverhalen waren, vergat men die niet vlug.

 

We begonnen dit hele verhaal reeds over de verbinding  tussen water en vrouw

Vooral haar fysieke aanpassingen eraan vergeet men niet zo gauw

 

                       

Vanaf dat de mens ging denken koppelde men water reeds aan vrouwen.

En soms leek dit gegeven mannen  ergens wel te benauwen.

Eerst was er veel water voordat een nieuw mens werd geboren.

Dat gebeurde telkens weer en leek dus ergens wel zo te horen.

 

De menstruatie van de vrouw  bleek om vruchtbaarheid te gaan.

En het viel al heel snel op dat dit gelijk liep met de maan.

Diezelfde maan die ook verantwoordelijk leek voor de getijden van de zee.

Dat had men reeds berekend en daar was men vertrouwd mee.

 

Zo werden vrouw en water, net als  maan en zee met elkaar verbonden

en vertelde men daar verhalen over, dat deed men onomwonden

                             

Het water en de vrouw en hoe zij  juist daarin wist te verleiden

En daarmee kwamen ook verhalen over hoe men dat  diende te vermijden

                       

 

                 

In alle verhalen  bleek het telkens weer over hetzelfde te gaan

Ze bleken bovenal voor de vrouwelijke aanpassing aan het water te staan

                      

Een vraag die nu nog rest is:" Hoeveel tijd nam de evolutie hiervoor?"

Want de antwoorden die men hiervoor geeft kunnen er eigenlijk niet mee door

Het was reeds vermeld, evolutie is een langzaam proces gebleken

De wateraanpassingen  duurden langer dan waarover men nu wil spreken.

 

Wordt vervolgd in hoofdstuk 4


 


 


Chaoskronieken: Home-Orakel-3 Water, vriend en .

2 Mens en water Kronieken: 4 Het verband