Kronieken · Genealogie · Orakel
1 Evolutie  · 2 Mens en water  · 3 Water, vriend en .  · 4 Het verband  · 5 Zesmiljoen jaar  · 6 Middellandse zee  · 7 Midd.zee, vervolg  · 8 Gebeurtenis  · 9 Grootse plannen  · 10 De Gezalfde  · 11 De nasleep  · 12 Saulus de Paulus  · 13 Bello Judaico  · 14 Woorden  · 15 De Languedoc

    Het leven is één grote reis die dit orakel reeds veel bracht

   Nieuwe ervaringen en meer antwoorden op vragen dan verwacht

   Totaal verscheidene zaken, eerst leek die link er  niet

     Het is ook onbegrijpelijk totdat men er plots verband in ziet

 

               

 

Want al betroffen die ervaringen en die informatie verschillende zaken

Ze hadden op het eind, zo bleek, toch met elkaar te maken

Een  chaos aan informatie, dit orakel kreeg het echt te kwaad

Totdat plots werd  ontdekt  de nauwelijks zichtbare rode draad.

 

Misschien kwamen die ‘interesses’ wel uit 'herinneringen' voort,

herinneringen van het soort dat bij eerdere levens  hoort.

Hebben meerminnen,  tantrisme, holbewoners en Jezus iets gemeen?

Zo in één rijtje genoemd ziet men dat bepaald niet meteen .

 

Die  verschillende onderwerpen  waren echter het  doel van een levensreis

Daar  meer over willen weten, uit interesse, zo werd het orakel wijs

En plots was er licht op die weg , de ontdekking van een  verband.

De chaos leek zich te ordenen, ’t orakel leek wel  uit de 'brand'.

 

Een deel zal nu verteld worden, zeg maar het begin

maar dat er nog vragen zullen  volgen,dat zit  er wel dik in.

 

              

De  allereerste beschaving en wellicht de plaats van het ontstaan

zouden mogelijk door grof natuurgeweld in de zee ten onder gaan

Maar de mens, als  waterdier, kreeg het hoofd altijd weer boven water

en bewaarde door middel van overlevering die ervaringen   voor later.

 

Doch  in de loop der tijd zou veel kennis opnieuw verloren gaan,

als de mens door een catastrofe voor een nieuw begin kwam te staan

Men zou nu hoogstwaarschijnlijk niet zo gauw zijn uitgekeken

wanneer men een blik had kunnen werpen  in de antieke  bibliotheken

van Byblus in Fenicië, die van  Alexandrië of  van Carthago

Zo waren er ook ooit  veel geschriften in de Tempel van Salomo.

 

Maar de mens bewees zich  helaas zoals altijd zeer destructief van aard

en hierdoor is er vrijwel niets van die eerdere ‘kennis’  echt bewaard

In die tempels van kennis bevonden zich formules van magie,

en waarschijnlijk ook de formule voor heel wat schonere energie

Zoveel kennis keer op keer opnieuw verloren geraakt
Telkens opnieuw werd door de mens alles weer stukgemaakt


Als men het objectief bekijkt is het best wel van de gekke
dat men oude uitvindingen steeds opnieuw moet herontdekken
Als voorbeeld nu, hoe heeft toch ooit de formule zoek kunnen raken
van hoe men zaken ‘gewichtloos’ wist te maken?


Grote blokken steen verplaatsen, vele tonnen zwaar
zonder  (sleep)sporen na te laten kreeg men dat destijds voor elkaar
Kijk maar ‘ns  in Baalbek, Libanon, of naar de piramiden
Onlangs probeerde men dat na te doen, er waren van die lieden
die met middelen van 'vroeger tijd' met van die blokken gingen slepen
om te ontdekken dat dit onmogelijk was, waarvan ze niets begrepen

 

                               

Neem nu eens de precisie waarmee de piramiden zijn gebouwd
met de kennis om zo ‘precies’ te zijn lijkt men in deze tijd 'pas' vertrouwd


Een ander raar gegeven waar men weinig gedachten aan wil binden
Waarom vonden Inca’s en Maya’s het niet nodig om het wiel uit te vinden?
Kenden zij dan soms eventueel een ander middel van transport
om zichzelf en dingen te
verplaatsen voor als het te voet te moeilijk wordt?

 

Neem daarvoor  nu bijvoorbeeld eens de muur van Sacsayhuaman in Peru
Honderdtwintig  ton zware steen, hoe kwam men daar toe?

 

                                  

Ooit vond men bij Bimini in een tempel onder water een geslepen kristal
Die was behoorlijk groot, en daarvan snapte men  geen bal
helaas  wisten ze dit ding, onbegrijpelijk, weer kwijt te raken
Best wel jammer want het lijkt of het met lasertechnologie had te maken

 

                                

Gelukkig wist men andere vondsten wel wat beter te bewaren
want  lasertechnologie zou de precisie van bouwsels kunnen verklaren.

 

                                   

De midden-Amerikaanse Maya’s werkten  reeds met  kristallen en energie

En het bleken  dan ook deze ‘indianen’ te zijn  die

er schedels van zouden slijpen, het doel ervan nog onbekend

Hierdoor werden er  de meest fantastische hypotheses over neergepend.

                                       

Kristal houdt energie vast, dat weet men reeds als feit

Konden Maya’s  dit al weten en gebruiken, en dat al in hun tijd?

De Maya’s   zijn als volk toch al erg interessant.

Niet enkel om  wat ze bouwden maar ook om wat ze wisten en konden want

rekenen konden ze als de besten, hun tijd al ver vooruit

Veel wat zij in berekeningen voorspelden kwam ook daadwerkelijk uit.

 

Zij konden in hun berekeningen blijkbaar zien wat nog moest komen

En dat zagen ze best wel somber in, als in de slechtste ‘dromen’ .

Maar wat die Maya’s  en hun kennis nog eens extra bijzonder  maakt

is dat ze als beschaafd volk volledig zoek zijn geraakt.

 

Van het ene moment op het andere, was die beschaving er  plots niet meer

En ook de volken die direct na hen daar kwamen speet dat dan ook zeer.

Indianenstammen na hen, zoals bijvoorbeeld de Azteken

waren dan ook zeer over de beschaving der Maya’s te spreken.

 

Zij probeerden  tevergeefs wat achter was gelaten  na te bouwen

maar die kennis en die kunst mocht men de Azteken  niet toevertrouwen.

Toen die beschaving plots verdween dacht men in eerste instantie vlug:

"Misschien vindt men dan ergens anders sporen van hen terug."

Maar niets bleek echter minder waar, eensklaps waren ze gewoon ‘weg’

Alle kennis over één en ander namen ze met zich mee, tot onze pech.

 

                                ------------------------------------

Toch zouden de Maya’s   niet de enigen zijn die zo zouden verdwijnen.

In het Midden-Oosten was ook  zo’n volk, levend in de ‘Dode Zee ravijnen’

Misschien nog wel lange tijd voor de Maya’s  verdwenen zij daar ooit,

en ergens anders later sporen van hen vinden zou men echter  nooit.

Allemaal echte raadsels die om oplossingen vragen

En heel misschien kan het orakel hier één en ander aan bijdragen

                                         ------------------------------

 

 Terug nu naar meer ontdekkingen die

te maken leken te hebben met energie


Zo vond men ooit in de Middellandse zee amfora's…..dit is een feit
Waarvan de inhoud met kathode's en anode's zorgden voor elektriciteit
Ze hadden zelfs nog wat lading.................en dat na al die tijd
Typisch kennis die ooit verloren zou gaan door grove onachtzaamheid

 

                                    

Elektrisch licht zou verklaren hoe men in donkere gangen wist te tekenen
want waar men eigenlijk wel op flinke roetsporen had mogen  rekenen
van fakkels of olielampen, daar vond men die sporen niet
Men mag  zich afvragen met welke middelen men dan in het donker ziet.

                                          

Met de beschrijving van de Ark des Verbonds krijgt men het ook te kwaad
want zoals men het beschrijft lijkt het een elektrisch apparaat !

                   ------------------------
                                                                                                                    
Er was eens een kapitein met zijn schip op de oceaan.
Plots kwam hij een eilandje tegen wat niet op z’n  kaart bleek te staan
Nieuwsgierig als ie was  besloot hij daar maar eens te kijken
er waren vreemde zaken daar zoals al snel zou blijken


Hij vond er namelijk hele mooie bewerkte stukken steen
die ooit aan gebouwen toebehoorden, dat zag ie meteen
Als de ‘zeeman’ die hij was schreef hij de coördinaten van het eiland op
maar toen hij er later terugkeerde was het weer verdwenen, tot z’n strop!


De aardbodem is in beweging, dat is toch wel vaststaand een feit.

Vloeibaar magma zoekt een weg naar buiten, en dat lukt van tijd tot tijd

De aardkorst zelf  is daarnaast nog aan het schuiven bovendien

Zoals men op dit tekeningetje van de mid-atlantische breuk goed kan zien

 

                   

 

                                

De aarde is een grote bol met vloeibare inhoud, vol met energie

En die ongecontroleerde kracht  is het nu juist wat eigenlijk die

bron van veel menselijk leed bij tijd en wijle bleek te zijn

Al wist men die energie ooit wel te gebruiken, dat verzachtte weer de pijn.

                                 

       ====================

Een ander boeiend gegeven nu, namelijk de 'verboden archeologie'
Zo noemt men dat deel van die bestaande wetenschap die
men met de huidige historische kennis niet afdoende kan verklaren
Zo zijn er raadselachtige sporen  die men gelukkig wist te bewaren


Men spleet eens een stuk leisteen van zo'n 500 miljoen jaar oud
en van wat men daar toen vond, daarvan  kreeg men het 'Spaans benauwd'
Men vond de afdruk van een sandaal die een trilobiet had platgetrapt
Dat is dan toch wel iets waar menig orthodox evolutionist op afknapt.

 

                            

Dat was in 1968 in de Amerikaanse  staat Utah
en het stond in 'Desert News' dus ga het maar na.

En om eventuele  vragen erover te vermijden

Een trilobiet dat is een diertje uit vroeger tijden.

 

                                   

Het bestaat al 200 miljoen jaar niet meer !

Daarom verraste het de ontdekkers dan ook zeer

Men kon er geen verklaring voor vinden toen

dus besloot men maar er niets meer mee te doen
                                       -------------------

In diepe lagen rotsgesteente vond men in de  staat Texas sporen
die uit een en dezelfde tijd stamden en aan mens en dinosaurus toebehoren!
Zou dit kloppen dan verklaart het de verhalen over draken
Maar er is nog meer ,er zijn nog andere rare 'zaken'

 

                              

Men vond in 1989 in de Jordaan vallei
iets wel zo bijzonders, daar kon men helemaal niet 'bij'
Het was een mooi bewerkte plank, gemaakt van wilgenhout
Het probleem school 'm echter
  hierin,hij was 500.000jaar oud


Rechte randen, platte vlakken, winkelhaken en linealen
Waar moest toch die 'holbewoner' al die kennis vandaan halen?

              
 En dan weer in Italië, middenin een berg vond men ooit een schip
Miljoenen jaren bleek ie daar te zitten, dan denkt men toch: "verhip!"

Een schip gemaakt door mensen met het water zeer vertrouwd

toch had ‘vadertje tijd’  er een complete berg omheen gebouwd.

 

                                       

Is de mens toch langer op aarde dan als men nu steevast  beweerd?
Het einde der ontdekkingen is nog niet daar, we zijn nog  niet uitgeleerd.

                                       

Zo is de Sfinx  ook ouder dan men altijd heeft gedacht

want de erosie  toonde met ‘weer en wind ’dit beeld echt al zijn kracht.

Één mogelijkheid omtrent dit beeld klinkt  best wel vertrouwd

Stel nu toch eens even dat het in 't  ‘Leeuwtijdperk’  is gebouwd?

Dat was voor de laatste ijstijd en toen werd het in Afrika best wel nat

Alleen onder zulke omstandigheden krijgt erosie op zo’n bouwwerk vat.

                                      

We gaan nog verder door  die tijdpoort in ons  ‘moedertje aarde’

naar een plaats waar men nog meer verhalen over één en ander  bewaarde

                                           


 

 


 


Chaoskronieken: Home-Orakel-4 Het verband

3 Water, vriend en . Kronieken: 5 Zesmiljoen jaar