Kronieken · Genealogie · Orakel
1 Evolutie  · 2 Mens en water  · 3 Water, vriend en .  · 4 Het verband  · 5 Zesmiljoen jaar  · 6 Middellandse zee  · 7 Midd.zee, vervolg  · 8 Gebeurtenis  · 9 Grootse plannen  · 10 De Gezalfde  · 11 De nasleep  · 12 Saulus de Paulus  · 13 Bello Judaico  · 14 Woorden  · 15 De Languedoc

Onze thuisplaneet ‘de aarde’ zou  zo’n slordige 4.5 miljard jaar bestaan

  Zou de denkende mens hier werkelijk slechts 6 miljoen jaar rondgaan ?

 

                       

 

 

De mens moet als ‘soort’ toch  ouder zijn dan men eigenlijk verwacht

Ouder dan de zes miljoen jaar,die men er nu voor heeft uitgedacht
We lijken van 't water te komen dus want daarmee zzijn we erg vertrouwd
Verhalen over Godinnen en water zijn
dus beslist al  erg oud.

 

Waar de mens ooit evolueerde tot waterdier is vooralsnog niet bekend
Maar zoeken naar meer info doet men nog steeds, veelvuldig en frequent
Waar liep land onder water en begon de menselijke geschiedenis mee?
Was het de Atlantische,Indische,Grote/Stille Oceaan of de Middellandse Zee?

 

    

 

                                              

We zijn als mens  nog steeds aan gedetailleerder  informatie toe

Want heeft men al eens nagedacht over ‘Lemurië’ en het eiland  ‘Moe’?

Waar deze twee eilanden ooit op kaarten  moeten hebben gestaan?

Lemurië in de Indische en Moe in de Grote oceaan.

 

De Franse natuurkundige, Auguste Le Plongeon

zou de eerste gaan zijn  die beweren kon

wat betreft  de Maya's en de Egyptenaren

dat ‘Moevianen’ volgens hem hun voorouders waren.

 

                  

De vraag is:”Is dit wel zo ondenkbaar?”   want

‘Moe’  bevatte Tonga, Fiji,Hawaii,Tahiti en het Paaseiland

Het is niet ondenkbaar dat het zo zou kunnen zijn gegaan

Want waar anders kwamen de makers van die bijzondere beelden vandaan?

Het eiland Moe lag volgens zeggen in de allergrootste oceaan

En misschien komen de legendes dus wel daarvandaan.

 

          

De ‘navel  van de wereld’ zouden de bewoners hun paaseiland noemen

Al zou men soms elders hun woongebied op een zelfde wijze ‘roemen’

                  ----------------------                  

                                                                                                   

Maar  naast al zulke verhalen is er ook nog eens de Middellandse zee 

En als men daar nu eens bij stil staat,  daar is toch wel iets bijzonders mee

Want er was namelijk ooit een tijd dat er geen water in stond

En één ding lijkt wel zeker, er liepen toen wel reeds ‘mensachtigen’ in rond.

 

          

die op een zeker moment vanuit Afrika zouden zijn gekomen,

op zoek  naar nieuwe oorden en de jachtgronden van hun dromen.

Het noorden had veel te bieden, het klimaat leek daar minder heet

Daardoor was er veel meer water , veel meer dieren dus altijd beet.

 

De Middellandse zee  was lang gelee een slenk en nog geen zee

Weinig grote rivieren mondden erin uit, en daar vul je zo’n ‘tobbe’ niet mee

Daarnaast was het er nog wel heet genoeg, dus rivierwater verdampte snel

Men kan het ’t beste met de ‘Dode zee-vallei’ vergelijken die ligt in Israël.

 

                                          

Net als die Dode  zee  waren de meertjes  in het mediterrane bekken erg zout

Evenals die Dode Zee  ver onder zeeniveau,  even heet en heel benauwd

Weet wel dat de aardplaat waarop Afrika ligt, op weg is naar het noorden

Door deze beweging werd het bekken zonder water nog dieper dan behoorde.

 

                               

En de mens die liep dus ooit eens rond op de bodem van die huidige ‘zee’

Totdat er plots een ramp gebeurde en zij maakten toen iets vervelends mee

 

Het moet met slecht weer zijn begonnen,  niet slechts een beetje maar enorm

Zoiets kwam ook toen wel eens vaker voor, een uitzonderlijk zware westerstorm

Door die storm werd de ‘landbrug’ tussen Afrika en Europa weggeslagen 

en kon de Atlantische oceaan haar water naar de Middellandse zee ‘toe dragen’

 

Wat Europa en Afrika scheidde had enkel maar uit duinen en zand bestaan

Zeelieden zouden daar veel later nog lang over ondieptes moeten gaan.

Dit klinkt bijna als een zogenaamd zondvloedverhaal, of is het dat  niet ?

Het orakel heeft nog veel meer verhalen van dat soort in ’t verschiet

 

Want later zou iets dergelijks weer gebeuren, maar nu met de Zwarte Zee

En met wat er toen gebeurde, verklaart men vaak de Bijbelse zondvloed mee

           ---------------------------------

Ooit zouden op de Canarische eilanden het volk der ‘Guanchen’ wonen

En dit volk bleek zich destijds wel zeer enthousiast te tonen,

toen Spanjaarden met hun schepen op een dag de eilanden aan gingen doen

En deze Guanchen verklaarden de Spanjaarden in verhalen  toen

datgene wat men hen, van vader op zoon, in overlevering  had verteld.

Dat de zee hun beschaving had vernield, en wel met grof  geweld.

 

Zij hadden altijd gedacht dat zij de laatste mensen op aarde  waren

De was voor hen de  reden  om zo naar de Spanjolen te blijven   ‘staren’

En dit laatste verhaaltje  betreft dan weer de Atlantische Oceaan

Zo zijn we terug bij de vraag:"Waar komen al die vloedverhalen vandaan?"

                    

Toch is het al wel zeker dat zulke zaken meerdere malen zijn gebeurd

Dat verklaart  de verschillende verhalen waarin de mens erover 'zeurt'


Uit het water kwamen wij en wij  blijven er maar naar terugkeren
 Wat heeft het lot nog met de mensen  voor?  De tijd zal het ons leren
Misschien wederom een grote meteoor die zorgt voor watersnood
Of 't komt gewoon door het broeikaseffect, ook die kans is  vrij groot.

 

Klimaatsveranderingen zullen komen, niet voor de eerste keer

Wie de geschiedenis van de aarde kent weet dat, het gebeurt telkens weer

Meteorieten, stormen, tornado’s, aardbevingen, uitbarstingen  van vulkanen

Er is afdoende reden voor de mens zich niet in rustig ‘vaarwater’    te wanen.

 

Een ‘veilige haven’ is er wel misschien,  maar dan is ie niet hier

De Maya’s  wisten de weg er wel heen, maar lieten ze de deur ook op een kier?

 ----------------------------------------

      

Veel  onschatbare info ging reeds voor en door de mens verloren

Waardevolle kennis  die de wetenschap  zeer zou bekoren

De bibliotheek van Carthago zou door de Romeinen worden vernield

En die van Alexandrie brandde af, wat de mens  toch zo bezield ?

 

Hetzelfde zou gebeuren met de bibliotheek en de tempel van Salomo

die werden vernietigd en afgebroken, dat deed men even zo.

In al deze bibliotheken bevonden zich waarschijnlijk vele geheimen

ook over het ontstaan van beschaving, waarover ’t orakel nu zit te rijmen.

 

Slechts piepkleine fragmentjes van die 'schatten ' werden gespaard

en die werden hoogst angstvallig op geheime plaatsen goed bewaard

Omdat de mens nu eenmaal anderen met kennis slecht verdraagt

werd er op de 'hoeders'  van die kennis altijd weer gejaagd

                       ---------------------

Nu zit er eigenlijk in het hele verhaal tot nu toe één rode draad

en dat is dat wat er is verteld veel over water gaat

Tweederde van de wereld is water dus is daar wel zoiets bijzonders mee?

Één plas water kreeg echter altijd net iets meer aandacht, de Middellandse Zee

                      

Die ‘turkooizen’ zee waar vele toeristen graag naar toegaan

heeft eigenlijk  al vanaf het prille begin in bijzondere aandacht gestaan

Één van de mogelijke redenen heeft het orakel reeds genoemd

Toch werd die zee ook nog eens om wel andere redenen beroemd.

 

Het zou aan deze zee zijn dat menselijke beschavingen zouden bloeien

Juist aan deze zee zou tevens  spiritualiteit gaan groeien

Wat is het toch met deze zee dat het  mensen zo inspireert?

Misschien wordt  het tijd nu dat het orakel u daarover wat leert.

                           

                             in hoofdstuk 6


 

 


 


Chaoskronieken: Home-Orakel-5 Zesmiljoen jaar

4 Het verband Kronieken: 6 Middellandse zee