Kronieken · Genealogie · Orakel
1 Evolutie  · 2 Mens en water  · 3 Water, vriend en .  · 4 Het verband  · 5 Zesmiljoen jaar  · 6 Middellandse zee  · 7 Midd.zee, vervolg  · 8 Gebeurtenis  · 9 Grootse plannen  · 10 De Gezalfde  · 11 De nasleep  · 12 Saulus de Paulus  · 13 Bello Judaico  · 14 Woorden  · 15 De Languedoc

      Het verhaal over de Middellandse zee

           Wat nu dan volgt is deel twee

                 

 

De Middellandse zee waar levensbeschouwingen zouden ontstaan

Maar zou het enkel slechts puur om filosofiën gaan?

Wat was het toch precies met die zee dat het mensen zo zou inspireren?

Waarom was het juist hier dat zij over bepaalde zaken zouden leren?

                           -----------------------------

De beschaving te Kreta zou ‘later Minoïsch’ komen te heten.

De tijd waarin die koning leefde kon men   niet licht vergeten.

De bewoners van dit eiland waren altijd goede zeevaarders geweest.

Dat is de reden dat men zelfs in de Egyptische annalen over hen  leest.

 

Het oosten was een voornaam doel maar ook naar het westen zouden zij gaan.

Rondom de gehele Middellandse zee kwamen handelsposten van hen te staan.

Ze zouden tevens  een ’schrift’  kennen maar ontcijferen kan men dat nog niet.

En dat is heel goed te begrijpen als men de steen van Phaistos   ziet.

 

                          

 

Hoever hun kennis van de zeevaart strekte is hierdoor niet helemaal bekend.

Wel was men tevens aan de kust van  Palestina aan hun verschijnen gewend.

Zij zouden zich daar namelijk niet alleen voor handelen gaan vertonen,

maar er waren ook vele ‘’Kaftor’  die er zouden blijven wonen.

 

Van belang lijkt dit ene gegeven nu misschien nog niet

maar later werd dat van belang, dat men dat nu vooral in ziet.

Veel kolonies bevonden zich aan de kusten en op eilanden van Griekenland.

De ‘Minoïsche’ beschaving zou een onuitwisbaar stempel erop drukken want

hun gebruiken en hun Goden werden daar bij de inwoners gemeen.

Als men nu nog naar de Griekse mythen luistert hoort men dat meteen.

 

Een halfgod die met zijn kracht en zijn avonturen kan bekoren

was oorspronkelijk met de naam ‘Heracles’ op het eiland Kreta geboren

Maar  tevens  Zeus en zijn vader , de Titaan Kronos, oftewel ‘vader  Tijd’,

kwam samen met diens moeder Rhea van dit eiland, dat is een vaststaand  feit.

 

                                                 

Moeder van alle Goden was Rhea,  velen zou zij baren,

slechts  zoon Zeus wist zij echter voor het opeten door Kronos te bewaren.

Want Kronos at zijn kinderen op, uit angst voor overname.

Zijn vader Uranus had ooit dezelfde  ‘tik’ ,  Kronos zou diens castratie beramen.

 

                                                

Enkel Kronos’ zus Aphrodite werd na Uranus’ castratie nog in de zee geboren

En zo zou zij als godin van liefde en strijd altijd bij die zee blijven behoren.

 

                                        

 Kronos' vrouw, Rhea, werd als ‘Grote Moeder’  vaak met Gaia vergeleken

Als ‘moeder van alle levenden’, zo werd zij ook bekeken.

 

                                       

Dat waren dan zo wat Goden van Minoïsche oorsprong op een rij

Een dag zou echter komen dat de inwoners van Kreta niet zo blij

meer konden zijn te wonen op een eiland, omringd door zee

Want op zekere dag maakten zij een grootse verschrikking mee

                                                  ---------

Op het Griekse vasteland waren vele nieuwe inwoners komen wonen.

Het waren Aziatische nomaden van oorsprong die zich hier zouden vertonen.

En het waren vooral deze van oorsprong militante volken die.

steeds meer moeite leken te hebben met de Kretenzische hegemonie.

 

Zolang de Minoïers  welvarend waren durfden ze hen niet te dwarsbomen.

Totdat er een  gebeurtenis  plaatsvond en er verandering in zou komen.

De aarde is in beweging, land drijft op een zee van vuur.

De energieën in de aarde zijn overvloedig, ontembaar nog en  puur.

Het oerland Afrika drijft op die vuurzee naar het noorden

en botst zo tegen Europa aan met soms hardere knallen dan eigenlijk hoorde

 

                                    

Die constante beweging brengt de nodige aardschokken met zich mee,

en  zorgt eveneens voor vulkanen rondom de Middellandse zee.

Zo was er een klein eilandje voor de Minoïers als handelspost van belang,

het was wel een vulkaan maar daarvoor was  men eigenlijk  niet bang.

 

Dat eiland  is tegenwoordig onder de naam  Santorini welbekend.

Menig toerist bezoekt het graag, en wordt er door de zon verwend.

Maar die ‘slapende’  vulkaan zou op een zekere dag ontwaken,

en de wijze waarop ie dat deed zou in de geschiedenisboekjes geraken.

 

In de trechteropening van deze vulkaan bevond zich namelijk een prop.

De druk van de lava werd wel zo enorm en hierdoor  blies ie zich  op.

De kracht waarmee dat gebeurde, zoiets maakt men niet vaak mee.

Duizenden malen sterker dan een atoombom, zoiets  maakt de mens gedwee.

 

De tsunami die dat veroorzaakte was rond de 90 meter  hoog !!

Alle steden op Kreta werden erdoor overspoeld, niemand hield het droog

Het klimaat in dat deel van de wereld  zou jaren niet meer hetzelfde zijn.

De Minoïers waren verslagen, enkel  de Grieken vonden dat fijn.

 

                             

In 1883 gebeurde iets soortgelijks, op het Indonesische eiland Krakatau

Daardoor denkt men zich iets van een beeld te kunnen vormen nou.

Maar die vloedgolven waren  'maar'  22 meter hoog

en het klimaar was 5 jaar echt van slag, door regens hield men het niet droog.

 

Ga aldus maar na wat de explosie van Santorini moet hebben betekend

men moet welhaast zeker op een kleine ijstijd hebben gerekend.

               -------------------------

De Minoïers zouden zich nooit herstellen, het was met hun cultuur gedaan

Vele stammen Indo-Europese Grieken zouden nu naar hun eiland gaan

Wel zouden zij veel gaan bewaren van de Minoïsche cultuur

Maar het presenteren als van henzelf  in plaats van hun eens zo machtige buur

 

                                   

Van deze zeevarende Minoïers zou men nooit meer iets horen gaan.

Maar in het oosten aan de kust zou een nieuw volk van zeevaarders opstaan.

Die zelfde kust van Palestina waar sommige ‘Kaftor’ ooit waren gaan wonen.

Verwonderlijkis het dan niet  dat zij plots zeevaartkennis gingen vertonen.

 

Onder één noemer rangschikken kon men die bevolking daar niet.

Want het land was door z’n  ligging  één groot doorgangsgebied.

Ooit zouden Soemerische kolonisten hier eens  wonen gaan.

Doch in de  eeuwen die volgden zouden zij nog voor vele invallen komen te staan

 

Vele van die stammen kwamen vanuit het Arabische schiereiland.

Dat deze hun heil ergens anders zochten is niet zo onlogisch want.

Hun oorspronkelijke thuisland werd door droogte en armoede geplaagd.

En het is dan niet onlogisch dat men om betere leefomstandigheden vraagt.

 

                        

Eenmaal in het Midden-oosten  paste men zich al snel aan

Men kwam daar uiteindelijk wel voor een hoger beschavingspeil te staan

Waar ook verandering in religieuze overtuiging bij zou horen

Want de  Soemerische gebruiken kon die eerste ‘verhuizers’ nog wel bekoren

 --------------------------------

Doordat één volk aan de kust de zeeën steeds beter leerden te bevaren

kwam er ook meer interesse voor dit gebied vanuit het rijk der Egyptenaren.

Hout en papyrus van daar konden zij gebruiken, evenals kennis van de zee .

Die handel zag men daar wel zitten en men ging er verder mee.

 

Vooral de handel in slakken floreerde, daarmee verkregen zij zelfs hun naam,

want de kleur ‘purper’ van die slakken had in de beschaving grote faam

‘Purper’ is Phoinix in het Grieks en in het semitisch ‘Kanaän’,

en zo kwam dan ook uiteindelijk hun naam Feniciërs ervan.

 

Die zeevaarders/handelaars zou men aldus  Feniciërs gaan noemen.

Terwijl de boeren van datvolk zich op de naam Kanaäniten mochten roemen.

In stadstaatjes zouden zij wonen, aan of nabij de zee

en die kregen van hen namen als Tyrus, Sidon  en Byblus mee

 

                          

 

In vooral die laatste naam (Byblus) kan men tamelijk  veel terugvinden.

Papyrus voor boeken had men hier , de naam ‘boek’ zou men hieraan binden.

De naam ‘Bijbel’ zou door deze stad onsterfelijk gaan worden.

En het boek wat onder die naam bekend is, gelezen door vele horden.

 

Egypte zou graag van de diensten der Feniciërs gebruik maken.

Het was voor hen de manier om aan exclusieve zaken te geraken.

De ‘zeevaarders’ brachten voor hen dan ook uitzonderlijke zaken mee.

Die enkel te verkrijgen waren van ver overzee.

 

Feniciërs zouden daarvoor zelfs de Atlantische Oceaan overgaan.

En kwamen zelfs  ruim voor Columbus reeds  in Amerika aan.

Van daar namen zij een Indiaanse gewoonte mee terug.

En die vreemde gewoonte gewende in Egypte tamelijk vlug.

 

Het betrof het roken van een pijp roken, met tabak gevuld,

en de roker hiervan werd dan tijdelijk in rookwolken gehuld.

Bij een onderzoek op een mummy zou men nicotine en cocaïne vinden.

Inheemse planten die men uitsluitend aan Amerika kan binden.

 

Er is echter wel één vraag die enigszins open blijft staan:

“Waar haalden deze Feniciërs hun kennis der zeeën vandaan?”

Was het Minoïsche kennis die naar hun streken was uitgelekt

of hadden zij het continent aan de overkant op eigen kracht ontdekt?

                -------------------------

Ook de Indo-Europese Grieken leerden op de zeeën hun mannetje te staan,

nadat het Minoïsche rijk na die vulkaanuitbarsting ten onder was gegaan.

Later  gingen zij  eveneens de gehele Middellandse zee  bevaren,

en veel kustplaatsen zouden  iets van de Griekse cultuur gaan bewaren.

 

Maar vooral een voormalig Fenicische kolonie zou het later goed vergaan,

vooral toen het moederland  als handelsstaat al lang verloren was gegaan.

Carthago was de naam ervan, gelegen aan de noord Afrikaanse kust .

Vooral zij werden zich later van het ontstaan van een machtig rijk bewust.

 

Want heel  langzaam ontstond er in Italië  een mogendheid.

En dit gegeven voert ons dan als vanzelf naar de Romeinse Tijd.

             -----------------------

Een tip van de sluier van 't ontstaan der mensheid is nu dan opgelicht.

 Met grote sprongen door de geschiedenis heen voor enig overzicht.

Om uiteindelijk nu voor een gebeurtenis te komen staan,

die de hele geschiedenis der mensheid zou veranderen gaan.

 

Waarschijnlijk zal het orakel voor de duidelijkheid,

nog wel eens een klein stapje terug moeten doen in de tijd.

Maar waar het nu om gaat begon zo’n  slordige 2000 jaar gelee

En een belangrijke rol hierin speelde de Middellandse zee.

 

                                    

 

Onze reis vervolgen we in het volgende deel

want te ontdekken valt er nog heel veel


 

 


 


Chaoskronieken: Home-Orakel-7 Midd.zee, vervolg

6 Middellandse zee Kronieken: 8 Gebeurtenis