Kronieken · Genealogie · Orakel
1 Evolutie  · 2 Mens en water  · 3 Water, vriend en .  · 4 Het verband  · 5 Zesmiljoen jaar  · 6 Middellandse zee  · 7 Midd.zee, vervolg  · 8 Gebeurtenis  · 9 Grootse plannen  · 10 De Gezalfde  · 11 De nasleep  · 12 Saulus de Paulus  · 13 Bello Judaico  · 14 Woorden  · 15 De Languedoc

      Woorden

 

                                                                   

 

Het orakel wil voorgaand  relaas nu besluiten gaan

met enkele woorden die in die 'verboden' evangeliën staan

Teksten die allemaal uit dezelfde tijd stammen dus

als de 'goedgekeurde'   Lucas, Matheus  of Marcus.

 

Sommige van die verboden evangeliën moeten juist meer betekenen

omdat men ze tot de woorden van Jezus'vertrouwelingen mag rekenen.

Met de nu uitgekozen teksten wil het orakel schetsen een beeld

wat tot ondersteuning van het hieraan voorafgaande betekent veel.

 

Jezus zei:

 Laat hij die zoekt

niet ophouden met zoeken

totdat hij vindt

en als hij vindt

zal hij verontrust worden

en als hij verontrust is

zal hij zich verwonderen

en hij zal over het Al heersen

(Thomas)

 

Jezus zei tegen zijn leerlingen:

Vergelijk mij eens

en zeg mij op wie ik lijk.

Simon Petrus zei tegen hem:

U bent als een rechtvaardige engel.

Mattheüs zei tegen hem

U bent als een wijze filosoof.

Thomas zei tegen hem:

Meester, mijn mond zal mij verstrekt

niet toelaten te zeggen op wie u lijkt.

Jezus zei:

Jouw meester ben ik niet,

omdat jij gedronken hebt

jij bent bedwelmd

door de sprankelende bron

van levend water,

die ik opgedolven heb.

En hij nam hem apart,

trok zich terug

en sprak drie woorden tegen hem.

Toen Thomas echter weer bij zijn

metgezellen terugkwam vroegen zij:

Wat heeft Jezus tegen je gezegd?

Thomas zei tegen hen:

Als ik één van de woorden zeg

die hij tegen mij sprak

zullen jullie stenen nemen

en naar mij werpen;

en vuur zal uit de stenen komen

en jullie verbranden.

(Thomas)

 

Jezus zei:

Wie het Al denkt te kennen maar niet zichzelf

blijft volkomen in gebreke.

(Thomas)

 

Hij zei:

Heer,er zijn er veel rond de waterbron

maar niemand is in de bron.

(Thomas)

 

Jezus zei:

Wie zijne vader en moeder niet kent

zal een hoerenjong worden genoemd

(Thomas)

 

Jezus zei:

Het Koninkrijk  is gelijk een herder

die honderd schapen had.

Eén ervan verdwaalde.

Dat was de grootste.

Hij liet de negenennegentig achter

en zocht die ene,

totdat hij hem vond.

Omdat hij zich veel moeite

getroost had

zei hij tegen het schaap:

Ik heb je meer lief

dan de negenennegentig.

(Thomas)

 

Sommigen zeggen:

‘Maria is bevrucht door de Heilige Geest.

Ze dwalen.

Ze weten niet wat ze zeggen

Wanneer is een vrouw zwanger geworden

Door een vrouw?

 

De Heer zou niet gezegd hebben:

‘Mijn vader die in de hemel is’

als hij niet nog een andere vader had;

hij zou dan eenvoudig  ‘mijn vader’ hebben gezegd.

(Philippus)

 

Zij die zeggen

‘De Heer is eerst gestorven en toen opgestaan’,die dwalen.

Want hij is eerst opgestaan en toen gestorven.

Als iemand zich niet eerst de opstanding verwerft,

kan hij niet sterven!

Alleen als God in hem gaat leven, kan hij sterven.

(Philippus)

 

Toen Eva nog in Adam was, was er geen dood. Toen zij zich van hem scheidde,

ontstond de dood. Als zij weer in hem gaat en hij haar weer in zich opneemt, zal

er geen dood meer zijn.

Christus is gekomen om de scheiding,

die in het begin is ontstaan,

weer ongedaan te maken,

de twee weer te verenigen

en leven te geven aan hen

die in de scheiding gestorven zijn,

en hen weer te verenigen.

(Philippus)

 

Jezus hield op een andere wijze van Maria dan van de andere leerlingen, en hij kuste

haar vaak op de mond

De overige leerlingen zagen hoe hij van Maria hield en vroegen hem:

‘ Waarom houdt u meer van haar dan van ons allemaal?’

De Heer antwoordde hun met de woorden:’ Waarom houd ik niet van jullie als van haar?’ Wel, als een blinde en iemand die kan zien samen in het donker zijn,

verschillen ze niet van elkaar. Maar als het licht wordt, zal de ziende het licht zien

en de blinde in het donker blijven.

(Philippus)

 

Simon Petrus zei tegen hem:

Laat Maria bij ons weggaan,

want vrouwen

zijn het leven

niet waardig.

(Thomas)

 

Jezus zei: "Sophia die ze de 'de onvruchtbare wijsheid' noemen,
is de moeder van de engelen en de metgezellin van de Heer;
als zodanig heet ze Maria Magdalena"

 

Petrus zei tegen Maria :
"Zuster ,we weten dat de Verlosser meer van jou gehouden heeft dan van de andere vrouwen. Zeg ons de woorden van de Verlosser zoals  jij je die herinnert, die jij kent maar wij niet kennen en die we ook nog niet hebben gehoord."

Maria antwoordde en zei :
"Wat voor jullie verborgen is zal ik jullie bekendmaken" 

(Maria Magdalena) 

 

Wie in de wereld geen vrouw heeft liefgehad en geen eenwording met haar heeft

beleefd is ver van de waarheid en zal ook niet tot de waarheid kunnen komen.

Maar wie van de wereld is en lichamelijke gemeenschap heeft zal ook niet

tot de waarheid komen, omdat zijn geslachtsleven uit louter begeerlijkheid bestaat

(Valentinus)

 

Jezus zei:

De vossen hebben hun holen

en de vogels hebben hun nest,

maar de Zoon des Mensen

heeft geen plek om zijn hoofd

neer te leggen en te rusten.

(Thomas)

 

Dit waren dan  enige woorden

die evengoed bij Jezus horen

Maar er waren er nog veel meer

en dat speet vele kerkvaders zeer.

 

Als er weer zo'n verboden evangelie in omloop was

dan was get spoedig dat een kerkvader erover las

want ze zouden hun collega's dan gelijk waarschuwen

voor evangelién waarvan de inhoud hen deed gruwen

 

Zo is er een oorspronkelijk evangelie van Marcus geweest

waarover men in een brief van een boze kerkvader leest

Al moest hij toegeven dat de inhoud ervan was waar

toch stelde hij kant en klaar

dat men het moest ontkennen gaan

wat er aan waarheden in bleken te staan

(zie in kronieken het Jezus Testament Hoofdstuk 12 )

 

En dan is er Epiphanius' Panarion

waarin deze heerlijk schelden kon

op waar zekere  Christenen in wensten te geloven

dat ging zijn begrip volledig te boven.

 

Toch moet men deze kerkvaders ergens dankbaar zijn

want door erover op schrift te schelden was wel zo fijn

de originele geschriften zijn dan wel verloren gegaan

maar door hun gedetailleerde gescheld weet men toch wat erin zou staan.

 

In het volgende hoofdstuk gaan we naar de Languedoc,

daar kreeg men het reeds snel met andere zienswijzen aan de stok


 

 


 


Chaoskronieken: Home-Orakel-14 Woorden

13 Bello Judaico Kronieken: 15 De Languedoc